några sidor på nätet om släktforskning

Fårbeten i Maxmo skärgård år 1709

Enligt syn förättad av häradshövding Jonas Mollin 1709

Stor-Särkimo
     Hans Dalakarl Koskeby
  Mats Andersson Skarpers Kerklax
  Mats Finnas Maxmo
  Simon Biskop Hiiripeldo
  Mats Mulloi -
  Simon Hudd Ojaniemi
  Johan och Eric Säätälä Lillkyro
  Jakob Miekka Miekka
  Eric Grannas Miemois
  Mårten Kaustinen Lomby
  Matts Nikos Koskeby
  Simon Thomasson Nygård Rökiö
  Johan Knubb Koskeby
  Hindrich Ruut Andiala
  Mickel Kullas Kerklax
  Anders Öhman -
  Simon Smeds Kerklax
  Daniel Långs Rekipeldo
  Johan Jöransson Walda Perkiö
  Hendrich Juvi Maxmo
  Johan Westrenius Tottesund
  Matz Mannila Andiala
  Zakarias Påhlsson Esars Kerklax
  Mårten Hendricsson - Maxmo
  Nils Ersholm -
 
Jättarholmen och Granholmen
  - Gammals Rökiö
  Erik Eriksson Jakobs -
  Gabriel Jakobsson Bondas Jörala
  Prästgården - Rökiö
  (två hemman) Slögs Lotlax
  T. Jonsson Backman Voitby
  Inge Nilsson Siffres Forsman Voitby
  Johan Mårtensson Clemets Rekipeldo
  Simon Smårus Rökiö
  Isak Mickelsson Kålax Bertby
  Johan Larsson Ivars Vassor
  Leander Mattsson Abrams Oxkangar
  Evald Eriksson Stor-Knäck Koskeby
  Mickel Jacobsson Stor-Knäck Koskeby
  Matts Murkais Mäkipä
  Påhl Simonsson Hals Maxmo
  Mårten Sigfridsson Ingo Lomby
  Mårten Ingo Kofvjoki
 
Bionholmen och Furuskär
  Johan Thomasson Zachris Bertby
  Matts Gåll Bertby
 
Rågskär
  Hendrik Simonsson Tors Bertby
  Erik Tunis Miemois
  Mårten Wäst Rekipeldo
 
Kivilös
  Johan Måsa Lålax
 
Seppäs holmen
  Isak Seppäs Mäkipä
 
Risalot
  Jacob Jakobsson Furunäs Kärklax
 
Brudholmen
  Gabriel Eriksson Kuxas Kerklax
  Hemming Stenkull Kerklax
 
Undre Brudholmen
  Lars Larsson - Kerklax
 
Dagaholmen öster i Särkimofjärden
  Matts Mickelsson Björk Ö-Hankmo
 
Enskär
  Thomas Mickelsson Härtul Jörala
 
Pitkälot
  Mårten Mårtensson Knus Rökiö
  Johan Thomasson Antus Bertby
  Matts Olofsson Svenns Bertby
  Erik Mickelsson Ollus Lålaks
 
Lajpet
  Mickel Grim Miemois
 
Satamalot
  Johan Henriksson Pedars Bertby
 
Wartha och Tordsholmen
  Mats Mårtensson Toppar Bertby
 
Stor- och Lillkorpeslot
  - Grims Miemois
 
Karlot
  Mats Påhlsson Akers Tuckur
  - Murkais Mäkipä
 
Badstuguholmen
  Sigfrid Grim Miemois
 
Gränholmen
  Jakob Simonsson Audas Kerklax
 
Österön
  Johan Brander -
  Samuel Backman, länsman -
  Inge Simonsson Sväls Tuckur
  Leander Kock Tuckur
  Matz Hindriksson Kärp Bergby
  Abr. Jonsson Broors Tuckur
  Erik Matsson Skått Tuckur
  Erik Matsson Rijsk Bertby
  Lars Matsson Kollas Rökiö
  Jacob Tröttas Bertby
  Mats Leanders Puss Maxmo
  Mats Leanders Antbrams Rökiö
  Jacob Guttas Kerklax
  Mats Carlsson - Tuckur
  Josef Simonsson - Tuckur
  Michel Öhling Kerklax
  Mårten Åkesson Ingo Kovjoki
  Mårten Grind Tuckur
  Hendrik Matson Bertels Kerklax
  Mårten Vest Rekipeldo

 

Källa:

Gunnar Ehnholm, Bidrag till kännedom om Särkimo, Ulot och Pudimo samt Väster-och Österören till storskiftet i slutet av 1700-talet.
Österbotten årsbok 1979.
Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska samfundet nr 37.
Vasa 1980.
ss. 157-177.

Varför denna sida?

Vi som släktforskar i Vörå stöter alltid på problemet med "hålet" före 1750. Alla sätta att hitta ett namn eller ett patronymikon kan vara av intresse. Kanske - kanske inte - kommer man vidare bara man hittar ett namn på en person... Denna lista har hjälpt mig i ett fall - kanske någon annan har nytta av den.

 

/anders

Senast ändrad 01.10.2014 13:06:38