några sidor på nätet om släktforskning

Avskrifter

Avkortningslängden:
1675
1690
Kommunionsboken:
1750-56
Jordeboken:
1634
1635
1638
1682-85
1695-96
1709-10
Mantalslängden:
1651
1652
1653
1655
1656
1657
1658
1659
1674
1675-76
1677-78
1680-81
1683-86
1688-89
1690
1692-95
1695-96
1696-97
1698-99
1700-01
1702-03
1704-05
1706-07
1708-09
1710-11
1712-13
1719
1723-24
1725-26
1727
1728
1729
1730
1731
1732-33
1732
1734-35
1736-37
1738-39
1740-41
1742-43
1744-45
1746-47
1748
Röktalslängden:
1633
1644
1676-77

REKIPELDO  Peth  Jåfs  Smeds  Lillkarhu  Storkarhu  Simons  Omars  Clemets  Israels  Josskarhu  Wäst  Korfwolain  Långs  Bengs  Kastus  Ehrs  Bions  Pernull  Soldater och inhysesfolck 
JÖRALA  Bertils  Bertils  Hertull  Heinull  Kattil  Jåfs  Jacobs  Nickull  Johans  Kaurijerfwi  Soldater och husfolck 
ANDIALA  Hirsal  Hertus  Mannil  Nyby  Antill  Ruts  Grannas 
LOMBY  Kafwus  Ohlis  Budd  Nissil  Knuts  Skrifvars  Kylkinen  Esars  Ingo  Kaustinen  Karlais  Kulpas  Jäppel  Soldater och Inhyses folck 
BERGBY  Jussill  Kiötars  Ollil  Smeds  Konsti  Kierpas  Thalus  Jopers  Soldater och inhysesfolck 
KÅSKEBY  Storknäck  Lillknäck  Kråkas  Sippus  Clemets  Knubb  Grobbils  Råndmans  Caminen  Bängs  Dahlkarls  Nickonen  Soldater och inhysesfolck 
MIEMOSBY  Iufwas  Grannas  Tunis  Miemos  Kroks  Carjalain  Grims  Husfolk 
MÄKIPÄ  Andtohlis  Grägg  Gammals  Wöroborg  Säppas  Storlund  Ollil  Lillund  Murckain  Soldater och inhysesfolck 
RÖKIÖ  Pytar  Kullas  Antus  Räx  Höijers  Knuts  Brams  Smårus  Gammals  Antbrams  Baggas  Påhls  Swäns  Klärk  Nygård  Holms  Soldater och husfolck 
TUCKUR  Brors  Akers  Kåck el. Dahla  Jont  Skått  Swähls  Back  Räx  Ehrs  Finne  Jofs  Grind  Soldater och inhysesfolck 
KÅFJOKI  Widdas  Bertils  Bertils  Månsus  Smedz  Ingo  Soldater och inhysesfolk 
KARFSOR  Tåss  Perus  Håfman  Herr  Kafwus el. Simons  Antus  Skarper  Håf  Soldater med husfolk 
KAITZOR  Gållas  Bertils  Präst  Heikius  Hannus  Sigfridz  Keijsar  Finnas  Soldater och husfolck 
KARFWAT  Ulfwes  Eurs  Kåck  Rännars  Lassus  Pets  Soldater och inhysesfolck 
BERTBY  Storkålax  Lillkålax  Finnas  Strandas  Ållus  Trött  Pedars  Mattus  Gåll  Jofs  Toppars  Zachris  Bertils  Soldater och inhysesfolk 
LÅLAX  Bredfors  Haga  Måsa  Dunck  Änges  Ållus  Jåssis  Jofs  Helsing  Soldater och inhysesfolck 
LOTLAX  Norken  Slögs  Lassus  Backull  Helsings  Kullas  Ohls  Skata  Åkers  Snickars  Klafwus  Rännars  Huggar  Kroks  Soldater och inhysesfolck 
PALFWIS  Brams  Ehrs  Skåttar  Skåttar  Petas  Lassus  Yrjas  Knus  Soldater och inhyses folck 
OXGANGAR  Antus  Nissus  Skratars  Skieppars  Sigfreds  Ryssas  Abrahams  Fussius 
KIMOBY  Agnisbäck  Keskis  Brännars  Kuckos 
PRÄSTEGÅRDEN  Pållars  Förare Bergman änka Brita  Salpettersiudare  Skiär Wachter på Kocklot  Saltpetter Siudaren  Tartaren Ludwig Sanbo 
Namn   ålder   född   död   1750   1751   1752   1753   1754   1755   1756  
     Varje "x" i kolumnerna för år betecknar en nattvardsgång  
REKIPELDO    
Peth    
Jacob Andersson   46   1704-05      xx   xxx   x   xx   xx   xxx   xx  
hustrun Maria   44   1706-      xx   xxx   x   xx   xx   xxx   xx  
son Johan   14   1736-12     xx   xx   xxx   xxx  
dito Matts   9   1741-07    
dottern Lisa   17   1733-11      xx   xxx     
dito Maria   15   1735-03      xx   xxx   xx   xx   xx   xx   xxx  
  
Jåfs    
Matts Johansson   40   1710-09      xx   xx   xx   xx   xx   x   xx  
hustru Lijsa   40   1710-10      xx   xx   xx   xx   xx   x   xx  
systern Susanna   51   1699-02   1756-   xx   xxx      xx   xx       
son Isak   15   1735-08    
dito Jacob   6   1744-09-02    
dito Johan   4   1746-02    
dito Matts   1   1749-04-08    
dottern Maria   11   1739-12   upp
pigan Agneta   25   1725-01      x   xxx        
  
Smeds    
Johan Thomasson   37   1713-11-23      x   xx   xx   xx   xx   x   xx  
hustru Anna   45   1705-01-25      x   xx   xx   xx   xx   x   xx  
Hiusfad. Michel   55   1695-09-25      xxx   xx   xx   xx   xx   xx   xx  
h Margeta    
Mod. Maria   64   1686-04-14   1752-01-18   xxx   xx      xx   xx   xx   xx  
änckan Maria   80   1670-08-24   1753-12-28     xx   xx    
svägerska Walborg   55   1695-08-18   1753-06-07   x   xx   xx   xx    
son Thomas   10   1740-12-03      
dito Hohan   7   1743-02-19    
dotter Anna   1   1749-12-04        x     
dito Maria   15   1735-09-07     xx   xx   xx   xx   xx   xx     
dränggåssen Hend.   13   1737-08-17     bortflyttad  
pigan Lisa   25   1725-03     xx   xx   x      bortflyttad  
pigan Anna       
dåtter Margetha    
pigan Marja    
 upp
Lillkarhu    
Johan Mårtensson   38   1712-11      xx   xx   xx   xxx   x   xx   xx     
hustru Brita   47   1703-08      xx   xx   xx   xxx   x   xx   xx     
änkan Maria   39   1711-09      xx   xxxx   xx   x   xx   x   xx     
des dotter Lisa   13   1737-01-18        xx     
dränggåss. Pehr   15   1735-02-08     xx   xx      bortflyttad  
Johan Andersson     x   x   xxx   xx   xx    
sy Anna     x   x   xxx   xx   xx    
  
Storkarhu    
Mårten Sigfredsson   40   1710-02      xx   xx   xx   xx   xx   xx   xx     
hustru Maria   24   1726-10-15      xx   xx   xx   xx   xx   xx   xx     
mod. Margeta   77   1673-08   1756-   x   xx   xx   x      x   x     
son Michel   2   1748-09-04    
dito Mårten   1   1750-01-02    
dräng Mårten   17   1733-11-20      xx   xx     bortflyttad  
drängen Mårten     xx     bortflyttad  
pigan (?) Maria    
dess son Hendrich    
 upp
Simons    
Mattz Michelsson   33   1714-08-24      xx   xx   xx   xx      xxxx   xx     
hustru Anna   41   1709-01-22      xx   xx   xx   xx      xxxx   xx     
fadern Michel   64   1686-09      x   xx   xx   xx   xxx   xx   xx     
mod Lisa   65   1685-09      x   xxx   xx   xx   xxx   xx   xx     
son Michel   10   1740-01-12      x      x   x     
dito Mats   8   1742-09-05   1754-09-06    
dito Jacob   4   1746-09-14    
pigan Anna   15   1735-03-01     x      bortflyttad  
pigan Susanna   21   1729-01-03        bortflyttad  
p Christina     xx   xx    
p Barbro     x   xx   xx     
pigan Anna     x     
  
Omars    
Isak Abramsson   52   1698-12      xx   xxx   x   xx   xxx   xx   xx     
hustru Margeta   55   1695-07      xx   xxx   xx   xx   xxx   xx   xx     
syster Carin   65   1685-11   1754-12-20   xx   xxx   xx   xx    
son Abraham   26   1724-12-15      xx   xxx   xx   xx   xx   xx   xxx     
sunhustru Anna   26   1724-09-19      xx   xxx   xx   xx   xx   xx   xxx    upp
son Isak   21   1729-01-30      xx   xxx   xx   xx     
dito Mats   13   1737-08-07     xx   xx   xx     
dotter Brita   24   1726-09-15      xx   xxx   xx   xx   xx   xx   xx     
dito Margeta   19   1731-09-24      xx   xxx   xx   xx   xx   xx   x   bortgift  
sonadotter Margeta   1   1750-01-16    
d Anna      1754-    
s Abraham      1756-    
  
Clemets    
Jacob Jacobsson   62   1688-12   1751-   xx     
hustru Brita   49   1701-02      xx   xx   xx   x   xx   xxx   xx     
son Anders   21   1729-12-25      xx   xx   xx   x   xx   xxx   xx     
stiufdott. Margeta   14   1736-09-06     x   x   x   x   x     
måg Hendrich   36   1714-02      xx      bortflyttad  
hustru Maria   30   1720-04      xx   xx     död  
dotterson Jacob   8   1742-09     bortflyttad  
dotterdotter Maria   11   1739-10-06     bortflyttad  
dränggåssen Hend.   15   1735-10-13     x   x   x   x   x     
sonhustru Margeta   21   1729-07-09     xx   xx   x   xx   xxx   x     
drängen Mårten     xx     x   bortflyttad upp
pigan Margeta       
drängen Anders    
son Johan      1753-    
  
Israels    
Hans Matsson   60   1689-12      xx   xx   xx   xx   xx   xx   xx     
hust Brita   49   1701-09      xx   xx   xx   xx   xx   xx   xx     
sw.mod. Lisa   79   1671-11   1751-04-17   xx     
son Mats   20   1730-11      xx   xx   xx   xx   x   xx   xx     
h Maria     xx   x   xx   xx     
dotter Maria   22   1728-10-29      xx   xx   xx   xx   xx   xx   x     
måg Sune   24   1726      xx   xx   xxx      x   xx   xx     
des hust Anna   26   1724-09-19      xx   xx   xxx      x   xx   xx     
dotter Margeta   2   1748-11-25        
dotterdotter Brita   3   1747-10-08    
dotterson Hans   1   1749-03-09    
  
Josskarhu    
Samuel Mårtensson   39   1711-03      xx   x   x   xx   x   xx   x     
hustru Margeta   33   1717-08      xx   x   x   xx   x   xx   x    upp
son Simon   9   1741-12-01    
dito Samuel   2   1748-07-27   1750-12-16    
dotter Margeta   6   1744-06-28    
pigan Brita   63   1687-09      x     
dito Brita   30   1720-08-28      x   xx    
drängen Pehr   15   1735-02-08     bortflyttad  
son Mårten      1753-    
dito Matts      1754-    
  
Simon Esaieson   53   1697-03      x   x      x   x   x   x     
hustru Maria   48   1702-12      x   x      x   x   x   x     
son Mårten   18   1732-02-13      x   xx      x   x   x   x     
h Marja    
dotter Maria   2   1748-03-18    
pigan Lisa   21   1729-10-28      x   x   x   xx   xx     bortflyttad  
  
Wäst    
Johan Matsson   53   1697-06   1754-03-12   xxx   x   xxx   xx    
hustru Maria   58   1692-09   1752-03-25   xxx   xx     
stiuf Sw.fad. Mårten   81   1669-03   1750-03-04   upp
son Mats   24   1726-02-04      xx   xx   xxx   x   xx   xx   xx     
sonhustru Maria   23   1727-12-26      xx   xx   xxx   xx   xx   xx   xx     
son Mårten   18   1732-09-28      xxx   xx   xxx   xx   xx   xx   xx     
h Brita    
dotter Lisa   26   1724-04-25      xxx   xx vigd till Jufvas i Miemoisby     bortgift  
sonadott. Maria   1   1749-08-04    
pigan Susanna   16   1734-08     xx     bortflyttad  
drängen Mårten   19   1731-10-11     x   xx     bortgift  
sonadotter Anna   1   1750-12-03   1750-       
pigan Carin     xx   xx   xx     bortflyttad  
pigan Margeta        bortflyttad  
do Chirstin     x     
do Anna     x      x     
des dotter Anna    
son Simon    
dotter Margeta      1752-    
do Lisa      1755-    
son Johan      1756-    
  
Korfwolain   upp
Johan Matsson   73   1677-09-16   1756-   xxx   xx   xxx   xx   xx   xx   x     
måg Mårten   58   1692-03-20      xx   xx   xxx   xx   xx   xx   xx     
des hustru Anna   51   1699-03-19      xx   xx   xxx   xx   xx   xx   xx     
deras son Johan   19   1731-01-03      x   xx   xxx   xx   xx   xx   xx     
h Brita    
dito Mats   13   1737-09-14     x   xx   xx   xx     
dito Mårten   7   1743-08-08     x      xx     
dotter Anna   26   1724-11-20      xx     bortgift  
dito Brita   22   1728-06-10      xx   xx   xxx   xx   xx   xx   x   bortgift  
dito Margeta   15   1735-10-05     x   xxx   xx   xx   xx   xx     
måg Erich   42   1708-05      xxx   xx   xxxx   x   x   xx   xx     
des hust Lisa   48   1702-04-13      xxx   xx   xxxx   x   x   xx   xx     
deras son Mårten   16   1734-03-25     xx   x      xx   x     
dotter Lisa   19   1731-09-24      xx   x   xx   xx   xx     bortgift  
dito Anna   10   1740-01-20    
dito Brita   1   1749-03-10    
  
Långs    
Erich Danielsson   38   1712-04      xx   xx   xxx   xx   xx   xx   xx     
hust Beata   39   1711-09      xx   xx   xxx   xx   xx   xx   xx    upp
son Johan   5   1745-11-08    
dotter Maria   10   1740-11-01     x     
dito Lisa   8   1742-09-31    
dito Anna   6   1744-03-28    
dito Brita   1   1749-10-04   1750-03-06    
dräng Erich   20   1730-05-05      xx     bortflyttad  
pig Susanna   21   1729-01-03      xx     bortflyttad  
flickan Brita   13   1737-     bortflyttad  
mod. Gertrud   60   1690-      xx     
pigan Agneta     xx   x   xx   x   xx   bortgift  
  
Bengs    
Jöran Jöransson   32   1718-03      xxx   x   xx   x   xx   xx   x     
hust Maria   26   1724-11-26      xxx   x   xx   x   xx   xx   x     
dotter Maria   11   1739-08-16     x   xx   x     
dito Beata   9   1741-11-19    
dito Anna   2   1748-10-20    
dr Mårten   25   1725-08-19      xx   xx     bortflyttad  
do Erich   18   1732-01      xx   xx   x   xx     bortflyttad  
pig Lisa   21   1729-10-28   1753-01-08   xx   x      x      bortflyttad upp
änkian Anna   60     xx   xxx   xx   x   x   xxx    
pigan Lisa     bortflyttad  
drängen Isak     död  
do Isaack     x   xx     
drängen Simon     x   xx     
dito Johan    
dräng Michel    
dotter Margeta    
son Matts    
  
Kastus    
Matz Isaaksson   48   1702-1      xx   xx   x   x   xx      x     
hust Lisa   49   1701-11      xx   xx   x   x   xx      x     
mod Margeta   85   1665-06   1705-12    
son Anders   19   1731-11-04      xx   xx   x   x   xx      x     
h Margeta    
dito Mats   12   1738-09-12    
dotter Maria   22   1728-01-10      xx   xx   xx         bortgift  
dito Margeta   10   1740-01-20    
dr.gåssen Jacob   13   1737-02-11     bortflyttad upp
änka Anna   50   1700-04      x   x   xxx   x   x     
måg Erich Mattsson   20   1730-05-05     x   xxx         bortgift  
  
Ehrs    
Matz Matsson   72   1678-09      xx   x   xx   x   x     
son Johan   44   1706-08   1752-05-04   xx   xx    
hust Maria   32   1718-      xx   xx   x        
sonson Matz   22   1728-12-10      xx   xx   xx   xxx   x   xx   xx     
des hust Lisa   21   1729-04-10      xx   xx   xx   xxx   x   xx   xx     
sonson Johan   20   1730-04-07      xx   xx   xx   xx   x   xx   x     
h Beata    
dito Mårten   19   1731-10-11      xx     xxx      bortflyttad  
dito Jacob   7   1743-12-29       
sonadott. Margeta   9   1741-07     x      x      xx   xx     
systern Margeta   58   1692-09      xx   x   xxx   xxx   xx   xxx   xx     
pig Maria   50   1700-      xx   xxx   xxx   xx   xx   xxx   x     
warg: carlen Matz lever på Tottesund     x     
  
Bions    
Jonas Larsson   36   1714-11      x   xx   xx   xx   xx   x   xx    upp
hust Maria   52   1692-08      xx   xxx   xx   xx   xx   xxx   xx     
dott Brita   23   1727-09-01      xx   xxx   x   xx   xxx   xxx   xx     
flickan Brita   13   1737-     bortflyttad  
drengen Mårten     xx   xx   xxx   xx   x     
  
Pernull    
Bertil Bertilsson   57   1693-04      x   xx   xx   xx   x   x   xx     
hust Margeta   55   1695-11      x   xxx   xx   xx   xx   xx   xx     
son Johan   21   1729-03-24      xx   xxx   x   x   xxx   xx   x     
hust Maria   26   1724-08-13      xx   xxx   x   x   xxx   xx   x     
son Erich   19   1731-04-02   1751-06-12      bortflyttad  
dito Anders   14   1736-11-28     x   x   xx   xx   x     
dott Maria   11   1739-11-20     xx   x     
sonson Michel   1   1750-06-24    
  
Soldater och inhysesfolck    
sold Mårten Gabbe   24   1726-09      
hustru Anna      
  
do Erich Lång   25   1725-06      x      x   xx   xx   x    upp
Anna Maria      1720-12-21         xx   xx   x     
h Beata [överstr.]    
  
do Matts Barck   24   1726-01      x   x   x   xx      x    
hust Lisa   28   1722-09      xx   x   x   xx      x    
  
do Jacob Hindzberg   26     x   x   x   xx      
hustru Lisa   25   1725-03      x   xx   x   xx      x    
  
do Simon Harnesk   23   1727-01     xx   x   x   xx   xx    
hustru Lisa     x   xx   xx     
  
Erich Bergsten   39   1711-06    
  
  
Simon Busk ?     x     
hu Margeta     xx   xx   xx   xx   xx    
son Erich     xx   x   xx   xx   xx    
Carl Pehrsson   58   1692-01-06      x   xx   xx      xx   xx     
hust Carin   59   1691-03-20      x   xx   xx      xx   xx    upp
Matz Jacobsson   72   1678-      xx   x   xxx   xx   xx   xxx     
hust Carin   64   1686-      xx   x   xxx   xx   xx   xxx   xx  
Johan Johansson   60   1690-03      xx   x     
hust Maria   57   1693-03      xx   x     
Erich Andersson   81   1669-05      xx   xx   xx   xx   xx   xxx   xx  
hust Maria   46   1704-03      x   xx   xxx   x   xx   xxx   xx  
Bertil Matzson   72   1678-   1751-11-26    
hust Beata   77   1673-   1751-12-10    
Mårten Jacobsson   64   1686-06   1754-03-03    
hust Margeta   61   1689-      x   xx   xx   x   xx   x     
Änkan Lisa Matzdotter   71   1679-02      xx   x      x   xx   x   xx  
dito Anna Ehrsdotter   61   1689-      xx     
dito Maria   69   1681-07       
Anders Häitsius?     x   x       
h Beata     x   x       
  
JÖRALA    
Bertils    
Carl Thomesson   53   1697-02      xx   xx   xx   xx   xx   xx   xx  
hust Maria   68   1682-03      xx   xx   xx   xx   xx   xx   xx upp
son Carl   24   1726-12-30      xxx   xx   xx   xx   x   xx    
sonhust Anna   22   1728-12-11      xxx   xx   xx   xx   x   xx    
pigan Carin   19   1731-04-25      xx   xx    
änkan Wändela   65   1685-01      xx   x   xx   xx   xx   xx   xx  
sonason Matz    
  
Bertils    
Erich Elieson   53   1697-03      xxx   xx   xx      xx   x   xx  
hust Maria   41   1709-   1753-05-11   xxx   xx   xx    
son Michel   19   1731-10-12      xxx   xx   xx   xx   xx   xx   xx  
h Anna     xx   xx   xx  
dito Erich   12   1738-04-05     x   xx   x   xx  
dito Elias   4   1746-04-09    
dito Mats   1   1749-09-19    
dott Maria   10   1740-06-02     xx    
dito Beata   8   1742-09-20    
mod Maria   75       
sw.mod. Margeta   62   1688-      x   x   x   xx   x   xx   xx  
sw.mod.syster Maria   65   1685-      xx   x   x   x   x   x     
 upp
Hertull    
Erich Andersson   28   1722-07      x   xx   x   x   x   x    
hust Brita   27   1723-08      x   xx   x   x   x   x    
swärmod Lisa   63   1687-      x   x   xx   x   x   x     
dott Brita   1   1749-09-01   1750-09-24     
dr. Simon   17   1733-         x     
pigan Anna   14   1734-06-25     xx   xx      xx       
dräng Johan   21   1729-05-17       
dotter Maria   1   1750-11-09    
dotter Margeta    
  
Simon Michelsson   22   1728-07-27      xxx   xx   xx   xx   xx   xx   xx  
hust Eva Stina   28   1722-12      xxx   xx   xx   xx   xx   xx   xx  
stiuf mod Margeta   38   1712-07     x     
brod. Michel   11   1739-01-01     x   x     
syster Maria   10   1740-04-17    
do Anna   13   1737-03-27     xx    
do Margeta   9   1741-11-31    
änkan Beata   70   1680-     bortflyttad  
son Mårten   upp
p Margeta     x     
dr Petter Skoberg     x     
  
Heinull    
Mårten Andersson   51   1699-06      xx   xx   xx   xx   xx   xx   xx     
hust Lisa   47   1703-03      xx   xx   xx   xx   xx   xx   xx     
son Anders   23   1727-12-04      xx   xx   xx   xx   xx   xx   x     
sonhust Maria   22   1728-02      xx   xx   xx   xx   xxx   xx   x     
son Mats   21   1729-09-12      xx   xx   xx   xx   xx   xx   xx     
dito Johan   12   1738-09-06      Coecus dito1752 hela ABC boken utantil ... ....?    
dott Lisa   16   1734-08-12     xx   x   xx   xx   xx   x     
dito Carin   9   1741-08    
dito Maria   6   1744-06-24    
dito Anna   1   1749-12-24    
sonason Mårten   1   1749-03-22    
syst Barbro   61   1689-09   1754-01-15   xx   xx   x     
dotter       
sonadotter Brita   1   1750-03-30    
sonason Erich    
 upp
Kattil    
Hendrich Thomasson   57   1693-01      xx   x   xx   xx      x    
h Anna Jacobsdotter      
hust Maria   60   1690-03      xx   x   xx   xx      x     
swär mod Brita   84   1666-   1752-02-27   x     
måg Johan   24   1726-05      xxx   xx   xxx   xx   x   xx   xx  
des hust Chirsten   27   1723-12-20      xxx   xx   xxx   xx   xx   xx     
dott Anna   21   1729-02-05      xxx   x        
dito Lisa   17   1733-04-28      xxx   xx   xxx   x   xx   xx   xx  
dott son Jacob   1   1749-08-06    
dräng Niels   17   1733-      xx   x   xxx   xx    
pigan Maria    
dotter dr Marja    
  
Jåfs    
Mårten Michelsson   47   1703-11      xx   xx   xx   xx   xx   xx   xx  
hust Margeta   43   1707-11      xx   xx   xx   xx   xx   xx   xx  
mod Maria   66   1684-10      xxx   xx   xx   xx   xx   xx    
son Lars   23   1727-12      xx   xx   xx   xx   xx   xx   xx  
son hust Lisa   23   1727-10-18      xx   xx   xx   xx   xx   xx   xx upp
son Mårten   17   1733-11-16      xx   xx   xx   xx   xx   xx   xx  
hust Margeta    
dott Beata   19   1731-07-07      xx   xx    
dito Brita   15   1735-01-15      x   xx   xx   xx   xx   xx     
dito Lisa   12   1738-05-03     x   xx    
dito Anna   5   1745-08-29    
dito Margeta   2   1748-07-08    
dito Maria   1   1750-07-06   1751-06-04    
sonson Mårten   1   1750-03-24    
do Hendrech    
  
Jacobs    
Jacob Johansson   39   1711-10      xx   xx   xx   xx   x   xx   xx  
hust Carin   45   1705-11      xx   xx   xx   xx   x   xx   xx  
son Gabriel   15   1735-05-11     xx   xx   xx   x   xx   xx  
dito Johan   13   1737-11-25     x   xx   x   xx   xx  
dito Michel   8   1742-09-05    
dotter Maria   14   1736-03      xx   xx   xx   xx   x   xxx     
dito Anna   10   1740-05-09     xx   xx  
dito Margeta   1   1750-02-11   upp
måg Åhlberg     xx   x   xx     
piga Anna ifrån ...    
  
Mårten Matzson   38   1712-10      xxx   xxx      xx      x    
hustru Anna   47   1703-08   1754-01-18   xxx   xxx      xx    
pigan Maria   37   1713-      xxx     
dräng Jacob Mattsson   13   1737-02-27     xxx   xx   xx   xx  
  
Nickull    
Matz Johansson   48   1702-08      xx   xxx   xx   xx   xx   xx   xx  
hust Anna   64   1686-01      xx   xxx   xx   xx   xx   xx   xx  
måg Mats   24   1726-09      xx   x   xx   xx   xxx   xx   xx  
des hust Beata   22   1728-02-12      xx   x   xx   xx   xxx   xx   xx  
dotter Anna   18   1732-11-28      xx   xxx   xx   xx    
dott dotter Anna   2   1748-10-03    
dott son Mats   1   1749-12-08    
swäg Margeta   63   1687      xx   xx   xx   xx     
dito Beata   53   1697      xx   xx   xx   x   xxx      xx  
dito Barbro   60   1690      xx   xxx   xx   x   xx    
dr. Jacob Mattsson   upp
dotter son Johan    
do Mårten    
  
Johans    
Jöran Ehrsson   59   1691-03   1754-01-21   xx   xxx   xx     
hust Beata   71   1679-05   1754-02-03   xx   xxx   xx     
son Anders   29   1721-11      xx      xx   xx   xx   xx   xx  
sonhust Beata   29   1721-11   1750-04-19     xx   xx   xx   xx   xx  
sondotter Maria   1   1749-11-25   1750-04-25    
Anders Ståhl   19   1731-12-10        
pigan Maria   37   1713     x   x   x     
pigan Anna     x   xx  
gåssen Mårten Mlson    
dräng Jacob ifrån Swerige??    
dotter Anna    
Kaurijerfwi    
Matz Matzson   50   1700-02      xx      xx   x    
hust Carin   50   1700-11      xx      xx   x    
son Mats   13   1737-12     xx   x   xx     
dito Johan   5   1745-08-27   upp
dott Maria   14   1736-10     xx   x   xx     
pigan Maria   21   1729-03-21      x   x     
drängen Matts    
  
Soldater och husfolck    
Elias Murberg   41   1709-06        
hust Maria   37   1713-      x     
son Jacob   5   1745-07-01    
dott Anna   6   1744-02    
Olof Åhlberg    
h Marja    
son Jacob    
Johan Björnman   21   1729-03     x   x   x   x      x     
hust Lisa   28   1722-12-13     xx   x   x   x   x   x     
  
Petter Ahlgren     xxx      x     
h Beata     xxx      x     
  
Isak Ehrsson   51   1699-08      xx   xx      xx   x   xx   x     
hust Lisa   41   1709-10      xx   xx      xx   x   xx   x    upp
son Simon   6   1744-10-13    
son Isak   1   1749-02-14    
änkan Sophia   36   1714-         bortflyttad  
Mattz Lofgren     xx   xx   x   x   xx     
h Brita     xx   xx   x   x   xx  
s.m. Margeta Joh.dr.     x    
dotter Lisa    
do    
  
ANDIALA    
Hirsal    
Gustaf Jacobsson   35   1715-04      xx   xx   x   xx   xx   x   xx  
hust Maria   40   1710-      xx   xx   x   xx   xx   x   xx  
son Anders   14   1736-11     x   x   xxx   x   x   xx  
dito Jacob   11   1739-04-04     x   xx  
dito Johan   1   1749-08-21    
dott Maria   13   1737-08-05      
dito Carin   8   1742-09    
  
Hertus   upp
Lars Michelsson   43   1707-08      xx   xxx   xx   xx   xx   xx   xx     
hust Margeta   46   1704-08      xx   xxx   xx   xx   xx   xx   xx     
dräng Johan   16   1734-10-14     xx   xx   xx   xx   xx   xx     
dr.gåssen Michel   12   1738-10       
dito Abraham   10   1740-    
pigan Lisa   22   1728-04-24      xx     bortgift  
flickan Maria   14   1736-05-06     xx   xx   xx   xx     
  
Mannil    
Joseph Jacobsson   42   1708-03      xx   xxx   xx   x   xx   xx   xx     
hust Carin   38   1702-05-15      xx   xxx   xx   x   xx   xx   xx     
sw.mod. Carin   76   1654-12-25      xx   xxx   xx   x   xx      x     
son Michel   1   1749-04-15    
dott Anna   16   1734-08-21      x   xx   xx   xx   x   xx   xx     
do Beata   13   1737-04-08     x   xx   xx   xx     
dr.gåssen Matts   10   1740-01     bortfl.  
pigan Lina (?)   31   1719-12      xx   xx   xx     
dotter Carin   1   1750-12-20   1751-07-12    
  
Nyby   upp
Niels Pehrsson   51   1699-09      x   xx      x   xx   xx    
hust Brita   51   1699-08      x   xx      x   xx   xx    
stiufson Anders   9   1741-01-01     §  
(dr.)gåssen Johan   10   1740-12-23    
swäg. Maria   52   1698-08      x   xxx      xx   xx   xx   x     
pigan Lisa   20   1730-12-26      xx   xx     bortfl.  
dräng Petter   16   1734-     xx    
drängen Mårten     xx   xx    
Maria     xx   xx     från Talus  
hu Magdalena (?)     namnet överstruket  
söner Erich och Mårten     död  
  
Antill    
Johan Johansson   59   1691-06      x   xx   xx   xx   xx   xxx   xx  
hustru Susanna   64   1686-05   1753    
son Mats   32   1718-09      xx   xx   xx   xxx   xx   xx   xx  
son hust Brita   27   1723-07-14      xx   xx   xx   xxx   xx   xx   xx  
dott Anna   26   1724-05   1753   x   x        
dito Brita   40   1730-02-20      xx   xx   xx   xxx   xx   xx   xx  
dito Carin   18   1732-09-16   1754-04-22   xx   xx   xx   xxx   upp
dotter Brita      1753-    
dito Anna      1754-    
son Johan      1756-    
  
Ruts    
Johan Mårtensson   39   1711-06-29   1754-09-26   xx   xx   xx     
hust Brita   41   1709-09-21      xx   xx   xx   x   x   x    
son Mårten   17   1733-12-1      x   xx   xx   x   x   xx   xx  
hust Margeta     x   xx     
dito Johan   9   1741-09-02    
dotter Lisa   15   1735-09-11     xx   xx   x   xx   xx     
dito Anna   1   1749-12-01    
dr.gåssen Mats   13   1737-09-24     xx   xx   xx     
dräng Michel Kierp   46   1704-04-10     bortfl.  
des son Johan   10   1740-12-19     bortfl.  
dräng Simon   35   1715-08     bortfl.  
dreng Mats    
hu Beata     ifrån Talus (båda?)  
  
Grannas   upp
Elias Jacobsson   61   1689      xx   xxxx   xx   xx   xx   xx   xx     
hust Wändela   67   1683-03      xx   xxxx   xx   xx   xx   xx   xx     
son Jacob   27   1723-07      xx   xxx   xx   xx   xx   xx   xx     
sonhust Lisa   28   1722-03      xx   xxx   xx   xx   xx   xx   xx     
sonson Simon   3   1747-10-31    
sonason Elias   5   1745-05-26    
dito Erich   1   1749-12-16   1753-03-08    
flickan Brita   9   1741-04-25     bortfl.  
enckian Brita   61   1689-      x      x      x   xx   x     
drengen Johan     x   x   xx   x   xx     
h Walbor     x   x   xx   x   xx     
  
LOMBY    
Kafwus    
Thomas Thomasson   31   1719-12-21   1754-02-08   xx   x   xx   x     
Hendrich Jacobsson     x   xx     
hust Maria   40   1710-08-04      xx   x   xx      xx   x      bortfl.  
pigan Lisa   15   1735-12-10    
dräng Hans     xx   xx      xx     
h Brita     xx   xx      xx    upp
ä Barbru     x   x    
flickan Anna      
drängen Mattz      
  
Ohlis    
Simon Simonsson   47   1703-10-22      xx   xx   xx   xx   xx   xx   xx  
hust Anna   48   1702-05-08      xx   x   xx   xx   xx   xx     
son Mats   25   1725-11-23     x   xx   xx   xx   xx    
h Margeta     x   xx    
dito Michel   9   1741-10-25    
dott Maria   20   1730-07-24      xx   xx   xxx   xx   xxx   xxx     
Änkan Anna   79   1671-12      xx   xx   xx   xx   xx   x   xx  
sonadr Anna      1755-    
  
Budd    
Anders Michelsson   46   1704-11      xx   xx   xxx   xx   x   xx    
hust Maria   44   1706-03      xx   xx   xxx   xx   x   xx    
fad Michel   73   1677-09      xx   xxx   xx   x   xx   xx    
Mod Wändela   72   1678-03      xx   xxx   xx   x   xx   xx    
son Michel   17   1733-02-13      xx   xx   xxx   xx    upp
do Anders   14   1736-11-17     x   x   x   xx     
do Erich   4   1746-04-05   1753-06-23    
do Mårten   1   1749-08-26    
dott Lisa   3   1747-08-11    
Erich Mattssson     xxx     
h Marja     xxx     
son Erich    
dräng Anders    
  
Nissil    
Simon Simonsson   27   1723-07-26      xx   xx   xx   xx   x   xx   xxx  
hust Brita   23   1727-08-22      xx   xx   xx   xx   x   xx   xxx  
sw.mod. Lisa   55   1695-02      xxx   xxx   xx   xx   xx   xx   xx     
dott Anna   2   1748-11-10    
dräng Johan   15   1735-02        bortfl.  
syster Carin   40       
änkian Anna     x   x   xx        
gåssen Simon     x     
flickan Anna    
 upp
Knuts    
Hendrich Hend:son   51   1699-      x   xx   x   x   xx   xx   x     
h Lisa     x     
hust Hedwig   41   1709-   1754-05-15   x   xx     
son Hendrich   24   1726-      xx   xx   xx   x   xx   xx   x     
son hust Lisa   25   1725-08      x   xx   xx   x   xx   xx   x     
son Anders   19   1731-11      xx   xx   xx   xx   xx      x     
dito Johan   4   1746-01-28   1753-08-20    
dito Mats   1   1749-02-01    
sonadott Brita   1   1749-10-01    
pig Helena   52   1698-05      xx     
dotter Lisa      1742-03-04    
swärmoder Lisa     x   xx   x   xx   xx    
dotter Anna      1752-    
  
Skrifvars    
Markus Markusson   41   1709-06      xx   xx   x   xx   xx   xx   x     
hust Maria   37   1713-03      xx   xx   x   xx   xx   xx   x     
sw.mod Maria   70   1680-09      xx   xx   x   xx   xx   xx   xx     
son Michel   3   1747-09-17   1753-01-29   upp
dito Johan   2   1748-12-24     död  
dotter Maria   13   1737-10-21     x   xx   xx   xx     
dito Beata   10   1740-03-08    
dito Lisa   6   1744-10-13    
son Mats   1   1750-04-20   1754-03-09    
son Anders      1753-11    
  
Kylkinen    
Johan Markusson   42   1708-01   1752-08-12   x   x     
Mårten Mattsson      
hust Lisa   47   1703-11      x   x   xx   xx   x   xx   xx  
son Johan   13   1737-02-23     xx   x   xx   xx  
h Brita      
dito Michel   11   1739-09    
dito Markus   6   1744-01-17    
  
Hendrich Carlsson   44   1706-06      xx   x   xx   xx   x   xx   xx  
hustru Sophia   51   1699-      xx   xx   xx   xx   xx   xx   xx  
son Johan   22   1728-09-09      xx   xx   xx   x   x   xx    
h Marita (?)     x   xx   upp
dito Hendrich   14   1736-?-11    
dotter Maria   16   1734-05-10     x   x   xxx    
dito Beata   10   1740-11-13    
  
Esars    
Matz Michelsson   51   1699-07      x   x   x   xx   xx   xx   x     
hust Margeta   55   1695-09      x   x   x   xx   xx   xx   x     
son Mats   22   1728-07-30      x      x   x   xx   x   x     
dito Jacob   12   1738-02-05     x   xx   x   xx     
sonhustru Anna   25   1725-06-28     x   x   x   xx   x   xx     
pigan Carin     x   hos ingas  
  
Ingo    
Christjern Pehrsson   41   1709-01      xxx   xx   xx   x   xx   xx   xx     
hust Brita   54   1696-11      xxx   xx   xx   x   xx   xx   x     
son Mårten   14   1736-10-07     x   x   x     
dott Margeta   12   1738-03-23     x   xx   x     
Mod Margeta   64   1686-      x      bortfl.  
pigan Helena   52   1698-05     xx   xx     
warhgierningskarln Erich   19   1731-05-06        "i Räkepeldo; bortfl." upp
Brodren Hendrich    
pigan Carin     R ...gerns dr  
  
Kaustinen    
Isak Jacobsson   56   1694-11      xxx   x   xx   xxx   xx   xx   xxx     
hust Anna   69   1681-01      xxx   x   xx   xxx   xx   xx   xxx     
son Jacob   25   1725-11-20      xxx      x   x   xx     
son hust Maria   23   1727-10-31   1750-11-11   xxx    
son änk. Brita   30   1720-11      xx     bortfl.  
sonason Isak   6   1744-08-10     bortfl.  
dr.gåss. Hend.   19   1731-06-03         bortfl.  
pigan Margeta   37   1713-05     xx    
sondotter Maria   4   1746-02-14    
sondotter Anna   1   1750-11-03    
pigan Lisa     xx    
pig Beata     x   xx   xx    
Gåssen Israels     xx    
drengen Erich    
pigan Marja     ifr. Widdas Kofjoke  
dess son Jacob   upp
  
Karlais    
Hendrich Hind:son   58   1692-01      x   xx   x   xx   x   xx   xxx     
hust Walborg   53?   1697?-03      x   xx   x   xx   x   xx   xxx     
Måg Johan   33   1717-06      xx   xx   xx    
des hust Anna   24   1726-04-10      xx   xx   xx    
son Johan   18   1732-07-24   1753-08-01    
dito Michel   5   1745-05-01    
dott Anna   21   1729-03-14      x     
dito Lisa   14   1736-03-25     x     
dito Brita   9   1741-04-25     i Wasa  
dotter son Jacob   1   1750-07-21   1751-11-02    
Anders Mattsson     xx   x   xx    
h Anna Johansdo.       
son Mattz       
Lars Larsson     x      xx     
hust Lisa Matzdotter     xx     
  
Mårten Erichsson     x   x   xx     
h Margreta     x   x   xx    upp
dr Beata      1745-03    
do Anna      1753-12    
  
Kulpas    
Johan Olofsson   40   1710-05      xx   x   x   xx   x   xx   xx     
hust Carin   60   1681-      xx   x   x   xx   x   xx   xx     
dräng Olof   23   1727-02-22      xx      bortfl.  
des hust Lisa   23   1727-      xx      bortfl.  
denas son Isak   1   1749-11-07   1750-08-12     bortfl.  
drengen Michel    
pigan Margeta    
pigan Marja   18   1732-03-22     x        
dess dotter Lisa    
dreng Israel   13   1737-    
dr.gåssen Jacob    
pigan Beata       
dreng Simon     x   xx    
dess hust Brita     xx    
pigan Lisa    
 upp
Jäppel    
Bertill Matzson   41   1709-08   1750-08-29     
hust Maria   34   1716-09      xx   xx   xx   x   x   xx   xx  
son Mats   16   1734-08-22      x   xx   xx   x   x   xx   xx  
h Maria     xx  
dott Anna   8   1742-01-05    
do Maria   6   1744-12-15    
  
Soldater och Inhyses folck    
Johan Wändahl   32   1718-12      x   x   xx   xx   xx   xx    
hust Carin     x   x   xx   xx   xx   xx    
Sw.Mod. Maria     1752-01-10      x     
dott Walborg    
do Brita    
do Maria    
son Jacob      1750-07-01    
  
Corporal Törnbom   48   1702-03      x   xx   xx   xx   x   x    
hust Maria   41   1709-      x   xxx   xx   xx   x   xx    
Sw.Mod. Walborg   66   1684-      xx   xx   xxx   xx   xx   xx   xx upp
  
Erich Lindbohm   23   1727-03     xx   xx   x   xx   xx   xx  
hust Maria   19   1731-07      x   xx   xx      xx   xx   xx  
  
Markus Palmbärg   51   1699-01    
h Marja    
hust Sara    
  
Anders Michelsson   56   1694-05      xx   xx   x   xx   xx   xx    
hust Carin   64   1686-      xx   xx   x   xx   xx   xx    
Anders Andersson   85   1665-11-30   1753-02-13   xx   xx     
hust Maria   60   1690-01-23      x   x      x     
Hendrich Matzson   51   1699-   1752-08-15   xx      xx        
hust Carin   48   1702-     xx      x   x     
son Hendrich   6   1744-     hos Storkaru  
Matz Simonsson   57   1693-      xx   xx   xx   xx   xx   xx   xx     
hust Agneta   68   1682-      xx   xx        
Smeden Anders Olofsson     x   xxx     
h Catharina     x   xxx     
son Marcus   upp
dito Olof    
dr Brita    
  
Soldaten Törndal     xx   xx   x   x      x     
h Lisa Johansdr   22   1728-07-27     xx   xx   x   x      x     
  
Soldaten Ahlgren    
h Beata Mattsdr    
  
BERGBY    
Jussill    
Abraham Mattsson   44   1706-06      xx   xx   xx   x   xx   xx   x     
hust Margeta   26   1724-03      xx   xx   xx   x   xx   xx   x     
dott Maria   17   1733-01-25      xx   x   xx   x   xx     
dito Anna   9   1741-11     x     
måg Mårten   20   1730-07-24      xx   x      x   xx   x      i Andiala hos Nyby  
  
Kiötars    
Matz Mårtensson   48   1702-04-03      xx   xx   xx   x   xx   xx   xx     
hust Brita   51   1699-09-18      xx   xx   xx   x   xx   xx   xx    upp
son Mats   14   1736-03-16     xx      xx   xx   xx     
dott Maria   21   1729-04-15      xx   xx   xx   x   xx   xx   xx     
dräng Gustaf   20   1730-      xx   xx   xx    
änkan Anna   42   1708-05-02      xx   x   x   xx   xx      xx     
gl Brita   82   1668-05-02   1754-05-20    
pig Beata Josephsdr     xx    
gossen Lars     xx    
  
Ollil    
Gustaf Hendrichsson   26   1724-03      xx   xx   xx   x   xx      xx     
hust Marja   34   1716-08      xx   xx   xx   x   xx      x     
dotter Maria   7   1743-01    
dr Hans   21   1729-12      xx     bortfl  
pig Maria   19   1731-08         bortfl  
äh Maria   73   1677-06      xx   xx   xx   x     
son Matts   1   1750-09-16   1751-07-30    
pigan Margeta   44   1706-12-04     xx   xx      xx   xx   x   hos Bengs i Kåskby  
do Anna   22   1728-10-04     xx   x      hos Kiötars  
dräng Sachris   11   1739-12-31     x     
warhgiern. karl Alexander   16   1734-   upp
dräng Mårten     xx   x      x      bortfl  
dito Mårten Mårtensson     xx   x      bortfl  
  
Johan Sinonsson   73   1677-06      xx   x   x   xx   xx   xx   xx     
hustru Carin   32   1718-   1754-02-21      x     
son Johan   6   1744-03    
  
Smeds    
Jacob Jacobsson   41   1709-09-21      xx   xx   xx   x   x   xx   xx     
hust Brita   45   1705-04-15      xx   xx   xx   x   x   xx   xx     
swärfad Mats   75   1675-02-12      xx   xx   xx   xx   xx   xx   xx     
son Mats   18   1732-10-19      xx   xx   xx   x   x     
dito Michel   14   1736-03-05        xx   xx     
dito Jacob   8   1742-03-11    
dito Isak   6   1744-11-30    
dito Johan   1   1749-04-10    
dotter Carin   17   1733-09-12      xx   xx   xx   x   x   xx   xx     
son Simon   1   1750-10-06    
  
Konsti   upp
Jöran Jöransson   60   1690-02      xx   xxx   xx   xx   xx   xxx   xx     
hust Walborg   31   1719-02      xx   xxx   xx   xx   xx   xxx   xx     
son Michel   20   1730-08-22   1752-09-25   x     
dotter Carin   27   1723-10-17      xx     bortfl  
do Walborg   18   1732-04-29      x   xx   xx   xx   x   xxx   xx     
do Anna   10   1740-11-26    
do Maria   5   1745-02-03    
do Lisa   3   1747-11-24    
dotter Brita   15   1735-07-29     x   x   xxx   xx     
son Johan   1   1750-07-01    
dotter Margeta      1751-    
dito Susanna    
  
Kierpas    
fend: And: Tujulin   42   1708-12-08          
hust Sara Beata Qvist   32   1718-03-20          
son Carl Ferdinand   6   1743-10-12    
dito Abraham   2   1748-12-16    
dotter Rebecka      1756-    
pig Beata   32   1718-   upp
syster dotter Anna Portana   12   1738-    
dotter Catharina   1   1750-11-28   1751-01-01    
pigan Christina    
pigan Margeta      
pigan Brita    
dräng Johan    
  
Landbonden Erich   46   1704-     xxx   xx   xx   xx   xx   xxx  
hust Lisa   46   1704-11-20     xxx   xx   xx   xx   xx   xxx     
son Erich   10   1740-06-27    
dito Anders   6   1742-11-28    
  
Johan Johansson   61   1689-05   1750-01-03    
Olof Olofsson     x   xxx   x   xx   x   xx     
hust Carin   40   1710-09      xx   x   xxx   x   xx   x   xx     
son Mats   12   1738-05     x     
dotter Lisa   6   1744-09-03    
dott Maria   1   1749-03-21     hos Ehrs i Räkepeldo  
  
Thalus   upp
Erich Andersson   51   1699-01      xx   xx   x   xx   xx   xx   xx     
hust Margeta   39   1711-03      xx   xx   x   xx   xx   xx   xx     
son Mats   24   1726-08-11      xx   x   x   xx   x      xx     
hust Beata     xx     
do Jacob   13   1737-09-30    
do Erich    
St.s Mårten   16     xxx     x   x     
st.dotter Lisa   15     x   x   xx   xx    
dito Brita   17   1733-08-11      xx   xx   xx    
Mårten Erichsson     x    
h Marja     x    
måg Hans    
h Beata    
dess dr Maria    
  
Jopers    
Mats Larsson   52   1698-07        
hust Walborg   41   1709-04        
son Thomas   8   1741-12    
Fad: Lars   86   1662-   1750-06-12   upp
Modr: Sara   65   1685-09      x   xxx      xx   x   xx   xx     
son Johan   31   1719-      xx   xxx      xx      x   x   semper fere ff bh  
dess hust Maria   39   1711-02      xx   xxx      xx      x   x   do  
deras son Matts   3   1747-05-21    
item Lars   1   1749-06-29    
dr Carin   26      1750-06-02     bortfl  
pigan Carin    
Anders Knutzon     xx   xx   xx   xx     
hust Maria      1739-     xx   xx   xx   xx     
sonen Johan    
  
Soldater och inhysesfolck    
Erich Blomgren   43   1707-09   1752-11-17   x   x     
hust Maria   46   1704-      xx   x   x   x   x   xx   xx     
son Mats   8   1742-09     hos Jossis i Lålax  
Simon Bergman   20   1730-01-02      x   x   x     
  
Hindrich Bergendal   26   1724-06     xx     x    
h Carin     xx     x    
son Hendrich   upp
  
änkan Lisa Thom:dott   73   1677-   1752-06-12   xx   xx     
Bertil Andersson   84   1666-07   1752-02-29   xx     
hu Margeta   61   1689-08      xx   xx   x     
smeden Michel Jönsson   32   1718-09   1752-12-07   xx   x   xxx     
hust Brita   48   1702-01      xx   x   xxx      x   x    
soldaten Matts Häggström       
... ..... Simonsson       
hust Carin    
  
Brita Samuelsdr       
  
KÅSKEBY    
Storknäck    
Erich Mattsson   46   1704-04      xx   xx   x   xx   xx   xx   xx     
hustru Maria   56   1694-07      xx   xx   x   xx   xx   xx   xx     
måg Hans   25   1725-11-12      xx   xx   xx   xx   xx   xx   xxx     
dess hust Lisa   22   1728-11-28      xx   xx   xx   xx   xx   xx   xxx     
mod Lisa   77   1673-08      xx     
dr Staphan   19   1731-02      xx     bortfl. upp
pigan Lisa   43   1707-12      x   xx   x   xx   xx   xx   xx     
dess dott Lisa   10   1740-05-10     x   xx     
dotter son Erich   1   1750-02-25    
do Matts      1753-    
dräng Hans   21   1729-12     xx   xx    
pigan Carin   17   1733-02-01    
dräng Gustaf     xx   xx   x     
dreng Michel    
  
Lillknäck    
Erich Erichsson   48   1702-05      xx   xxx   xx   xx   xx   xx    
hustru Anna   64   1686-07      xx   xxx   xx   xx   x   xx    
dott Maria   23   1727-08-06      xx   xxx   xx   xx   xx   xx   x     
pigan Anna   22   1728-10-04      xx     x   xx   xx   xx   bortfl.  
måg Elias     xx   xx   xx   xx   x     
dotter dr Anna    
do Marja    
  
Kråkas    
Hendrich Gabrielsson   44   1706-07      xx   xx   xx   x   xx   xx   xx    upp
hust Margeta   46   1704-06      xx   xx   xx   x   xx   xx   xx     
ä most: Maija   89   1661-      xx   xxx   xx   x   xx   xx   xx     
son Mats   15   1735-09      x   x   xxx      xx   xx   xx     
dito Michel   10   1741-09-15     x   x   x     
dito Hendrich   6   1744-12    
dott Maria   16   1734-05      x   xx   xx   xx   xxx   xx   x     
do Chirstin   11   1739-05-29     xxx   xx   xx     
do Margeta   8   1742-07-13    
  
Sippus    
Michel Andersson   53   1697-01   1755-12-24   xx   xx   xx   xx   xx   xx    
hustru Maria   52   1698-09      xx   xx   xx   xx   xx   xx   x     
son Johan   24   1726-09-20      xx        bortfl.  
do Michel   22   1728-09-26      xx   xx   xxx   xx   xx   xx   x     
h Anna     x   xx   xx   x     
do Anders   16   1734-03     xx   xx   xx   xx   bortfl.23/2  
do Erich   12   1738-02-05     xx   xx     
do Matts   10   1740-06-19    
dott Carin   29   1721-02      xx     bortfl.  
do Margeta   18   1732-11-29      xx   xx   xxx   xx   xx   xx   xx    upp
Ä Maria Mårtensdotter   52   1692-10     x   xxx   xx   xx   xx   xx     
son Mårten     xx     
sonason Michel    
dito Johan      1756-12    
  
Clemets    
Matz Johansson   57   1693-09-03   1753-04-26   xx   x     
hust Maria   67   1683-03      xx   x     
måg Abraham   27   1723-10-01      xx   xx   xx   x   xxx   xx   xx     
dess hust Lisa   27   1723-02-10      xx   xx   xx   x   xxx   xx   xx     
dotter dotter Carin   4   1746-09-20    
dito Anna   1   1749-03-18    
pigan Margeta   44   1706-12-04      xx     bortfl.  
dreng Matts   21   1729-01-01     xx    
änckian Margeta    
son Johan    
dotter Marja    
do Lisa    
do Margeta      1756-08    
dreng Erich     ifrån Skotars i Palfwis upp
  
Knubb    
Michel Johansson   51   1699-08      xx   xx   x   xx   x   xx   xx   wigd12/1 1729  
hust Brita   46   1704-12      xx   xx   x   xx   x   xx   xx     
son Johan   18   1732-06-11      xx   xx   x   xx   xx   xx   xx     
hust Lisa     x   xx   xx   xx     
dito Thomas   16   1734-      x   xx   x   xx   xx   xx   x     
dito Simon   6   1744-10-10    
dott Anna   19   1731-03-16      xx   xx     
do Brita   17   1733-09-20      xx   xx   x   xx     
dr Maria   12   1738-12-02     x   xx     
dräng Matts   21   1729-01-01         bortfl.  
pigan Brita   21   1729-      xx     bortfl.  
gl pigan Maria   57   1693-11      xx   xx   xx   xx   xx   xx   x     
dräng Simon       
pigan Marija     xx     
Fahrbror Thomas     dog 1758 81 år  
dess son Johan    
  
Grobbils   upp
Erich Olofsson   61   1689-04-23   1750-04-23    
hust Brita   56   1694-07-20   1757-01-12   xx   xx   x   xx   xx   xx   xx     
måg Johan   28   1722-01-29   1753-01-12   xx   xx   xx    
Mårten     xx   xx   xx     
dess hust Brita   24   1726-12-08      xx   xx   xx   xx   xx   xx   xx     
dott Margeta   13   1737-02-12     xx   xx   xx   xx     
dränggåss: Thom:   16   1734-09-30      xx   xx    
änck Margeta   37   1713-05      xx     bortfl.  
dess dott Brita   4   1746-02-14     bortfl.  
dräng Erich   19   1731-04-25       
dotter dotter Brita   1   1750-    
pigan Anna     xx   xx    
dränggåsse Marg    
dreng Anders     ifrån Säppas  
son Erich    
do Michel    
  
Råndmans    
Michel Mattsson   51   1699-07      xx   xx   xx   x   x   xx   xx     
hust Margeta   55   1695-05      xx   xx   xx   x   x   xx   xx    upp
son Mats   25   1725-05-25      xx   xx   xx   xx   xx   xx   x     
des hust Lisa   24   1726-09-15      xx   xx   xx   xx   xx   xx   xx     
syst Margeta   61   1689-05      xx   xx   xx   xx   xx   xx   x     
sonson Michel   1   1750-07-10   1756    
dotter Lisa    
do Anna      1756-    
  
Simon Erichsson   51   1699-08      xx   x   xx   xx   xx   xxx   xx  
hust Brita   54   1696-05      xx   xx   xx   xx   xx   xxx   xx  
son Erich   17   1733-04-04      xx   xx   xx   xx   xx   xxx   xxx  
dotter Brita   15   1735-03-10     xx   xxx   xx  
do Anna   12   1738-03-13    
  
Caminen    
Mårten Isaksson   51   1699-03-14      xxx   xx   xx   xx   xxx   xx   xx  
hust Maria   47   1703-11      xxx   xx   xx   xx   xxx   xx   xx  
mod Maria   73   1677-01      xxx   xx   x   xx   xxx   x     
son Mats   9   1741-09    
do Mårten   6   1744-07-10    
dott Maria   19   1731-03-09      xx   xx   xx   xx   upp
do Lisa   18   1732-03-25      xx   xx   xx   xx   xxx   xx   xx  
do Margeta   17   1733-12-13      xx   xx   xx   x   xx   xx    
do Anna   15   1735-03-16     xx   x   xx    
do Brita   13   1737-05-22     xx   xx   xx  
do Beata   4   1746-02-20     x     
do Carin   1   1749-05-02    
  
Bängs    
Isak Sigfredsson   78   1672-02      xx   xxx   xx   xx   xx   xxx   xx  
hust Brita   52   1698-02   1753-12-16   xx   xxx   xx   xx    
son Isak   22   1728-05-22      xx   xxx   xx   xx   xx   xxx   xx  
hust Maria   26   1724-11-20      xxx   xxx   xx   xx   xx   xxx   xx  
do Esaias   17   1733-12-31     xx   xx   xx   xxx   xx  
dott:dott: Beata   7   1743-12-24    
gl: pigan Carin   81   1669-      xx   xx    
son Erich     x   x   xx    
pigan Anna     x   x     
pigan Margeta     ifrån Smeds i Bergby  
dotter Brita    
 upp
Dahlkarls    
Simon Hansson   63   1687-01-13   1752-08-02   x   xx    
hust Lisa   68   1682-08      x   xx   xx   x   xx   x   xx     
mod Margeta   83   1667-05   1751-05-16    
son Simon   28   1722-03-22      xx   xx   x   x   xx   x   xx     
dess hust Maria   30   1720-03      xx   xx   x   x   xx   x   xx     
dr Lisa    
dott.son Simon   16   1734-08-20      x   xx   xx   x   xx   x   xx     
h Anna     x   xx     
dott:dott: Maria   18   1732-09-09      x   xx   xx   x   xx    
flickan Lisa   13   1737-12-19     x   xx   xx   x     
drängen Michel   29   1721-     xx   xx   x   xx   xxx   x     
dess hustru Anna   45   1705-     xx   xx   x   xx   xxx   x     
dess son Michel   6   1744-02     hos Stor Knäck  
dess dotter Maria   4   1746-06    
pigan Margeta       
swäg. Margeta     x   x   xx   xx    
dräng Erich     x   xx   xx   xx   xx     
dräng Johan     xx    
 upp
Nickonen    
Matz Josephsson   72   1678-09      xx   xx   xx   xx      x   x     
hust Maria   57   1693-06      xx   xx   xx   xx      x   x     
son Mats   23   1727-02-19      xx   xx   xx   x   x     
do Carl   22   1728-12-06      xx   x   xx   x   x   x      bortfl.  
dott Anna   38     xx    
do Maria   37   1713-11      xx   xx     
son hustru Brita     x     
son Matts      1753-08    
do Johan      1756-11-20    
dräng Erich    
pigan Carin    
  
Soldater och inhysesfolck    
Simon Rosenlund   34   1916-09      xx      xx   x   xx   x    
hust Carin   41   1709-      xx      xx   x   xx   xx    
dott Lisa   13   1737-08-18    
  
Matz Rosendahl   37   1713-      x   xx   xx   xx   x   xx   xx  
hust Margeta   39   1711-      xx   xx   xx   xx   xx   xx   xx upp
son Isak   11   1739-08-17   1753-08-19    
  
Matz Palmberg   35   1715-09      x   x   xx   xx   x   x   xx  
hust Susanna   28   1722-      xx   x   xx   xx   x   xx   xxx  
son Jacob   11   1739-08     x     
dott Maria   9   1741-12    
do Anna   5   1745-09-17    
do Brita      1750-07-12   1753-08-21    
  
gl: ryttaren Staphan   75   1675-      xx   xx   xxx   x   xx   xxx   x     
hust Carin   67   1683-05      xx   xxx   xxx   x   xx   xx   x     
  
änkan Maria Mårtensdotter   52   1698-10      x      hoos Sippus  
  
Comisions Lantmätaren    
Herr Olof Stierneld       
Fru - - -       
  
pigan Brita     xx   x     
 upp
MIEMOSBY    
Iufwas    
Matz Matzson   51   1699-05      x   x   x   x   x   xx   xx  
hust Wändla   37   1713-11      x   x   x   x   x   xx   xxx  
son Mats   24   1726-03      x   x   xx   xx   x   xx     
dotter Anna   22   1728-09      x   x   xx   xx   x   xx    
sonhust Lisa Johansdr Wäst      1724-07-25   1758-01-08     xx   xx   x   xx     
Sonason Johan    
gl. Maria    
  
Grannas    
Hans Michelsson   41   1709-07      xx   xx   x   xx   xx   xxx   xx  
hust Maria   47   1703-      xx   xx   xxx   xx   xxx   xxx   xx  
son Simon   16   1734-04-02      xx   xx   xx   xx   xx   xxx   xx  
hust Brita     xx   xx   xxx   xx  
do Anders   14   1736-    
do Hans   4   1746-07-17    
dott Anna   9   1741-05    
pig Anna   25   1725-06-28      xx     bortfl.  
änckan Margeta   80   1670-   1754-08-01      xx   xx   x   xx   upp
  
Tunis    
Fältwäb. Meurman    
hust    
Fältwäb. Lampell    
hust Marja    
son Jacob Fromholt    
do Gustaf    
Sweg Catharina    
pigan Susanna    
  
Landbonden Olof Olofsson   23   1727-02-27     xx     
hust Lisa   23   1727-     xx     
son Johan   1   1750-09-11    
  
Matts Heisius     xx   xx   xx   x   x   xx  
h Carin     xx   xx   xx   x   x   xx  
dott Anna     xx   x   xx    
  
Miemos   upp
Landbonden Jacob   38   1712-      xx   xx   xx   x   xx   xx    
hust Maria   35     xx   xx   xx   x   xx   xx    
dott Maria   5   1745-    
son Jacob    
dr Mårten   30   1720-      xx   x   xx     
änkan Brita   64   1686-      xx   x   x   xx   x   x    
pigan Magdalena      1724-08-04     xx   xx     
änkian Anna       
pig Dina     xxx   x    
  
Kroks    
Erich Andersson   23   1727-01-10      xx   xx   x   xx   x   x   xx     
hust Maria   29   1721-      xx   xx   x   xx   x   x   xx     
dott Maria   3   1747-02    
do Anna   1   1749-05-11    
sw.mod. Maria   64     x   xx   xx   x   x   x   xx     
swäg Magdalena   26   1724-08-04      xx     bortfl.  
pig Maria    
son Erich      1753-08    
 upp
Carjalain    
Abraham Mårtensson   52   1698-08   1755-   x      x     
hust Margeta   50   1700-11      x      x   x      xx   x     
son Abraham   18   1732-10-16   1754-03-28   x   xx   x   xx    
do Johan   11   1739-04     x   x     
måg Mårten     x   x    
Maria   16   1734-12      x   xx   x   xx   xx   x    
dotter Anna      1756-11    
do Anna   13   1737-11     xx   xx   x    
pigan Maria   45   1705-06      xx   xx   x   xx   xx   xx   xx  
  
Grims    
Matz Andersson   55   1695-12      xx   x   xx   x      xx   xx  
hust Maria   47   1703-09      xx   x   xx   x      xx   xx  
son Carl   26   1724-10-13      xx   xxx   xx   xx      xx   xx  
sonhust Anna   26   1724-02      xx   xxx   xx   xx      xx   xx  
son Mats   15   1735-12-10     xx      xxx   xx  
dotter Margeta   18   1732-03-25      x   xxx   xx   xx      xxx   xx  
do Anna   8   1742-    
do Lisa   7   1743-07   upp
sonadott: Maria   2   1749-09-13    
son Simon   1   1750-12-24   1751-07-12    
sonson Matz   1   1750-09-14   1754-08-13    
  
Erich Ehrsson   51   1699-      xx   xx   xx   xx   xx   xx   xx  
hust Susanna   46   1704-      xx   xx   xx   xx   xx   xx   xx  
dott Anna   17   1733-12-07      xx   x   x   xx   xx   xx   xx  
do Lisa   12   1738-11-19     x   xx   xx  
måg Philip     x   xx   xx  
dreng Johan     x   xx     
do Jacob     x   xx   xx    
  
sol. Erich Palmström   38   1712-09     xx   xx   x   xx   x   xx  
hust Margeta   41   1709-     xx   xx   x   xx   xx   xx  
son Johan   5   1745-06-21    
dott Maria   14   1736-03-27     x      xx   xx   xx  
  
Matz Häggström   48   1702-09   1751-12-16   x     
hust Brita     x   x   xx      xx   x   xx     
son Johan   upp
dott Sophia    
dott    
  
Husfolk    
Daniel Matsson   60   1690-04-08      xx      xx   xx   x   xxxx   x     
hust Anna   71   1679-01      xx      xx   xx   x   xxxx   x     
änkan Margeta Isaksdr   63   1687-10   1752-   xx   x      xx      xx   xx     
do Lisa Andersdotter   81   1669-         död  
gl Matts Stenberg     x   xx   xx   x     
h Marja     x     
h Catharina      17..   1754-03-27    
  
MÄKIPÄ    
Andtohlis    
Johan Isaksson   39   1711-09      xxx   xx   xx   xx   xx   x   xx     
hust Anna   43   1707-      xxx   xx   xx   xx   xx   x   xx     
son Isak   14   1736-     xx   xx   x   xx     
hust Brita     ifrån Andiala  
do Johan   12   1738-08-02     x   xx   x     
do Mats   9   1741-09-01   upp
fast Anna   63   1687-   1752-10-20   x   xxx   xx    
syst Maria   43   1707-02      xx   xx   xx   xx   xx   xx   xx     
dotter Anna   1   1750-04-20    
  
Grägg    
Gustaf Matsson   43   1707-11      xx   x   x   x   x   x   x     
hust Carin   39   1711-06      xx   x   x   x   x   x   x     
son Anders   9   1741-03-22    
do Mårten   18   1742-09-20    
do Gustaf   6   1744-03-02    
do Joseph   5   1745-07-28    
dotter Anna   1   1749-02-02    
änkan Märta   67   1683-04   1754-04-09   xx   x   x   xx     
dr.gåssen Isräel   13   1737-        bortfl.  
pigan Beata   20   1730-07-17      xx   xx    
änckian Biata   45   1705-     x      x     
dess son Mats   16   1734-09    
do Anders   9   1741-10    
dräng Johan   15   1735-02    
pigan Anna   upp
pigan Margeta     xx    
pigan Carin     xx    
pigan Agneta     xx   xx      ifrån Långs i Rekipeldo  
  
Gammals    
Staphan Matsson   51   1699-12      xx   x   x   x   xx   x   xx     
hust Anna   51   1699-11      xx   x   x   x   xx   x   xx     
son Johan   26   1724-06-02      xx   xx      xxx   x   xx   x     
sonhust Brita   24   1726-11-06      xx   xx      xxx   x   xx   x     
dott Brita   18   1732-09-18      x   x     
Mod Maria   85   1665-      xxx   x   x     
sondotter Anna   3   1747-07-22    
dito Lisa   1   1749-10-24   1750-01-08    
pigan Anna    
sonason Matts    
sonadotter Marja    
pigan Anna     ifrån Buddas i Lomby  
  
Wöroborg    
H Comminister Tunäus   42   1708-05-15      xx   upp
hust Anna Maria Qvist   44   1706-01-05      xx    
H Mag. Anders Carling   29   1721-08-07      xx    
hust Barbro Tunää   18   1732-02-01      xx    
son Jonas   8   1742-07-08    
dito Olaus   1   1749-07-28    
dotterson Matthias   1   1750-07-27   1751-02-28    
dotter J. Catharina   10   1740-06-04    
dito J. Ulrica   6   1744-06-12    
dotter son Olaus      1752-02-16    
Jungfru Chotenberg   24   1726-         bortfl.  
son Matts   29   1721-06-21      xx    
dito Johan   18   1732-07-12      x     
pig Beata     ifrån Lillkålax  
dr.gåssen Jacob   9   1741-02-25    
dreng Erich        ifrån Peet i Palfwis  
pigan Beata Norbergs dr   30   1720-12-21         x      bortgift  
do Margreta   18   1732-       
H Syst son Georg Salander   9   1741-02     xx   x      bortfl.  
Agneta Josephsdotter   63   1687-12    
pigan Anna   22   1728-09   upp
drengen Lars     x   x     
hust Marja     x   x     
ä Marja     ifrån Ehrs i Palfwis  
  
Säppas    
Isak Isaksson   40   1710-02-14      xxx   xx   xx   xx   x   xx   x     
hust Maria   28   1722-06      xxx   xx   xx   xx   x   xx   x     
son Mårten   12   1738-01-10     x   xx   x   xx     
dotter Lisa   11   1739-02-08     x   x   xx     
dito Anna   1   1749-09-30    
pigan Anna   22   1728-      xxx   xx   xx   xx    
Johan Johansson     x   x      xxx    
hust Maria     x   x      xxx   xx     
dotter Anna     xx  
son Jacob    
do Matts    
do Johan      1756-    
  
Storlund    
Erich Åkesson   54   1696-05      xx   x   xx   xx   xx   xx   xx upp
hust Brita   61   1689-09      xx   x   xx   xx   xx   xx   xx  
son Anders   19   1731-11-26      xxx   x   xx   xx   xx   xx   xx  
dott Brita   30   1720-11      xx   x   xx   xx   xx   xx   xx  
do Lisa   23   1727-04-03      xx   x   xx   xx   xx   xx   xx  
do Brita   16   1734-02-12      xx   x   xx   xx   xx   xx   xx  
Brita Hend:     x   xx   xx   xx   xx  
  
Ollil    
Johan Matsson   40   1710-07-22      xx   x   xx   xx   xx   x    
hust Maria   38   1712-08-22      xx   x   xx   xx   xx       
mo: Carin   79   1671-09-20   1752-07-13   xx     
pigan Lisa   28   1722-12-13        
flickan Maria   10   1740-02-23     x   xx  
dr gåssen Hendrich      1704-04-10    
dräng Michel .....    
dräng Mårten    
dräng Simon    
pigan Anna       
syst dr Marja      1746-11-15     xx    
 upp
Lillund    
Munsterskrif. Wörgreen   37   1713-11      xx    
hust Anna Margeta Auliin   25   1725-09      xx    
son Martin   1   1749-11-25    
dott Margaretha   4   1746-09-01    
pigan Anna   20   1730-12-22      x      x     
dott Anna Lisa      1750-11-19    
Munsterskrif. Wennerström     x   x     
h Anna     x   x     
son Johan      
dito Fredrick      
  
Landbonden Erich   32   1718-10      xx   xx   x   xx   xx    
hust Carin   40   1710-03      xx   xx   x   xx   xx    
d dotter Maria   1   1749-02-26   1750-09-20    
Moder Margeta   64   1686-   1752-        
son Erich   1   1750-08-08    
p Anna       
  
Murckain   upp
Johan Johansson   52   1698-07   1754-08   xx   xx   xx     
hust Carin   57   1693-09      xx   xx   xx   xx   xx   xx   xx  
son Mats   28   1722-08      xx   xx   xx   xx   xx   xx   xx  
sonhust Beata   29   1721-12      xx   xx   xx   xx   xx   xx   xx  
dott: Anna   23   1727-02-05      xx   xx   xx   xx   xx    
dränggåssen Mårten   19   1731-03-06      xx   x     
sondotter Carin   1   1750-04-01   1752-02-15    
dränggåssen Johan   10   1740-12-19     xx  
Pigan Lisa     x   xx  
pigan Anna     x   xx  
dräng Henrich      
pigan Margeta    
son Matts    
gossen Elias    
  
Abraham Jacobsson   41   1709-02-14      x   x   xx   xx   xx   xx    
hustru Anna   47   1703-09-03      x   x   xx   xx   x   xx    
son Isak   13   1737-11-25     x   xx   xx   xx   x     
do Abraham   10   1740-11-30     xx     
dott Anna   6   1744-11-27   upp
pig Maria   37   1713-07      x   x   x      xx    
do Beata   32   1718-        
des son Hans Hendrich   1   1750-11-24    
änkan Beata   67   1683-03      x   x     
dräng Staphan   19   1731-02     x   x   xxx   xx    
änkan Marja        x   namnet överstruket  
Beata    
p Beata     ifrån Widdas  
  
Soldater och inhysesfolck    
Gl: Rustmästare Ekqvist   55   1695-05-21   1752-10-26     
hust Barbro   53   1697-03      x      xx        
son Mats   8   1742-02    
dotter Maria    
dotter Anna   14   1736-04-17      x   x   xx    
dotterdotter Margeta   4   1746-04-31    
Sold Carl Ekström   31   1719-12      xxx      xx   x   x   x   x     
hust Margeta   25   1725-      xxx   x   xx   x   xx   x   x     
dräng Lisa   14   1736-01-01     bortfl.  
dott Anna   5   1745-04-07   upp
  
Lars Cornskiöld    
hust Wändela   43   1707-      xx   x   x   xx   xx   xx   xx     
son Johan   4   1746-05     xx   x   xx     
dott Carin   11   1739-    
do Lisa   3   1747-10-20    
dräng Carin   55   1695-      xx   x   xx   xx        
  
Soldänk. Carin   46   1704-05     x   x      xx   x   x     
son Mårten   13   1737-10-30       
dott Carin   10   1740-02-12    
dott Maria   8   1742-01-07    
Erich Matzson   67   1683-05   1751-    
hust Maria   62   1686-03      xx   x   xx   xx   x   xxx    
änkian Maria Nordg dr   61   1689-      x   xx   xx   x      xxx    
Sockensmeden    
Isak Johansson     xx   xx  
hust Anna Erichsdr     xx   xx  
  
Skräddaren ..um ...      1700-06       upp
hust Greta Junelie      1705-        
son Johan      1741-08    
  
Sold: Sewon     x   xx       
h Lisa     x   xx       
  
RÖKIÖ    
Pytar    
Matz Michelsson   24   1726-03      xx   xx   xx   x   xx   x   xx  
hust Brita   24   1726-06-25      xx   xx   xx   x   xx   x   xx  
mod Lisa   65   1685      xx   xx   xx   xx   xx   xx   xx  
dott Kaisa?   1   1749-04-22    
dr Carl   22   1728-12-06     x     
dotter Maria   1   1750-10-15      xx sic    
ä Brita Johansdr       
dr Erich      
  
Kullas    
Erich Mattsson   20   1730-01-11      xx   xx   xx   xx   x   xx   xx  
h Maria     xx   xx   xx upp
mod Brita   43   1707-06      xx   xx   xx   xx   xx   xx   xx  
brod Mats   6   1744-10-14    
syst Beata   3   1747-03    
do Maria   1   1749-02-06    
sold.änk. Maria   45   1705      xx    
inh.son Mats   16   1734-09    
do Anders   9   1741-10    
dräng Erich   18   1732-05-13     x   xx   xx    
pigan Anna   32   1718     xx   xx    
  
Antus    
landtmätar Wörgreen   38   1712     x    
hust Maria Rönholm   36   1714     x    
son Martin   8   1742-12-07    
måg Michel Rönholm   24       
son Carl Friedrich   1   1750-02-15    
pigan Margeta      1733     x     
dränggåssen Mårten     x    
pigan Lisa     xx   xx  
drengen Mats     xx upp
dränggen Simon    
h Brita    
  
landbonden Erich   40   1710-09      xx   xx   xx   xx    
hust Anna   38   1712      xx   xx   xx   xx    
pigan Anna   21   1729-01-13      x     
Mårten Andersson     x   x   x   x    
h Carin     x   x   x   x    
Swerm Beata     x   x      xx  
  
Räx    
Jacob Andersson   30   1720-07      xx   xx   xxx   x   xx   x   xx  
hu Maria   24   1726-08-17      xx   xx   xxx   x   xx   x   xx  
mod Giertrud   61   1689-03   1754-10-06   xx   xx   xxx   x   xx    
brod Johan   21   1729-05-17      xx     bortfl.  
syst Maria   24   1726-09-06      xx   xx     bortg.  
pig Anna Maria   15   1735-01      xx   xx   xx     bortg.  
dott Maria   1   1749-12-24    
do Lisa   20   1730-03-10     xx   xx      bortfl.  
dräng Marcus     xx   xx   upp
drängen Erich     xx   xx    
hustru Anna    
pigan Lisa     ifrån Påhls  
dotter Marja      1751-01    
do Lisa      1753-12-24    
  
Höijers    
Erich Johansson   39   1711-08      xx   x   xx   xxx   x   xx   xx     
hust Anna   39   1711      xx   x   xx   xxx   x   xx   xx     
mod Maria   71   1679-08      xx   x   xx   xx    
son Erich   13   1737-08-26     xx   x   xx   xx  
do Mats   5   1745-09-13    
do Michel   3   1747-09-25    
dott Maria   1   1749-03-27   1754-11-09    
son Mårten    
deja Maria     xx    
do Anna     x   x     
  
Knuts    
Isak Isaksson   42   1708-09   1754-09-24   xxx   x   xx   xx    upp
hust Maria   39   1711-09      xxx   x   xx   xx   xx   x    
son Johan   15   1735-11-03     x   x   xx   x    
dito Isak      1750-01-14    
dott Brita   7   1743-06    
do Anna   6   1744-09-13    
syst Maria   40   1710      xx   xx   xx   x      x    
Johan Johansson    
hust Marja    
  
Brams    
Isak Erichsson   40   1710-06      x   xxx   xx   xx   xx   xx   xx  
hust Anna   41   1709-12      x   xxx   xx   x   xx   xx   xx  
fad Erich   68   1682-03      x   xxx   xx   xx   x   xx   xx  
son Johan   9   1741-03-28    
dott Margeta   15   1735-11-01     xx   xx     
do Maria   5   1745-02-18    
syster Lisa   43   1707-09      x   xxx   xx   xx   x   xx   xx  
pigan Anna    
  
Smårus   upp
Anders Simonsson   39   1711-01-02   1753-12-18   xx     x   xx     
h Margita     x   xx    
hust Brita   44   1706-02      xx   x   x     
mod Anna   74   1676-11      xx   xx   xx      xx   xx   xx     
dott Margeta   12   1738-08     x   x   x   xx   xx     
do Brita   9   1741-02-04    
pigan Mahab?   34   1716-11      xx   x   xx   x   x   xx   xx   döf och dumbe  
  
Gammals    
Pehr Pehrsson   31   1719-01      x   xx   xx   x   xxx   xx   x     
hust Anna   27   1723-04-26      x   xx   xx   x   xxx   xx   x     
dott Margeta   1   1749-03-29    
do Marja      1751-12-22    
flickan Beata   14   1736-03-21       
dräng Erich   19   1731-04-06      x      hoos Ingo i Lomby  
Cirstin Jacobsdr        x   xx   x   hos Antbrams  
Staffan Grönkvist    
  
Israel Pehrsson   29   1721-02      x   xx   x   xx   xx   x   xx     
hust Lisa   28   1722-10      x   xx   x   xx   xx   x   xx    upp
dott Margeta   2   1748-06-03    
dito Beata   1   1749-09-23   1750-09-24    
broder Markus   20   1730-03-10         hoos Rächs i Rökiå  
pig Anna     x      xx    
drängen Johan     x     
  
Antbrams    
Thomas Pehrsson   49   1701-12      xx   xx   xx   xx   xx   xx   xx     
hust Margeta   37   1713      xx   xx   xx   xx   xx   x   xx     
Sw:mod Anna   67   1683-12      xx   xx   x   xx      xx   x     
mod Chirstin   64   1684   1754-09-15   xx   xx   xx   xx     
fast Maria   73   1677      x     
dott Anna   18   1732-09-01      x   xx   xx   xx   xx   xx   xxx     
do Margeta   15   1735-02-22      x   xx   xx   xx   xx   xx   xx     
måg Erich   24   1726      xx     xx   xx   xxx   bortfl.  
dr:gåssen Matz   9   1741     x     
Cirstin Jacobsdr    
  
Baggas    
Erich Mattsson   55   1695-05-09      xx   xx   x   x   xxx   x   xxx    upp
hust Anna   55   1695-03      xx   xx   x   x   xxx   x   xxx     
fad Mats   82   1668-03     xx   x   x   xxx   xx    
son Mats   24   1726-11-14      xx   xx   xx   x   xx   xx   xx     
sonason Carin   20   1730-05-25      xx   xx   xx   x   xx   xx   xx     
son Simon   8   1742-08-07    
måg Johan   24   1726-09-20     x   xx   xx   xx   x   xx     
hustru Brita   21   1729-05-11      xx   x   xx   xxx   xx   x   xx     
dito Beata   6   1744-09-23    
dr Jacob   20   1730   1751-10-28   xx     
pig Brita   41   1709      xx     
sonason Erich   1   1750-12-15    
pig Karen    
sonason Hendrich      1752     x   xx    
do Marja      1754    
do Anna      1756    
dotterson Michel      1753    
do Erich      1754    
d:or Anna      1756    
  
Påhls   upp
Jacob Mattsson   37   1713-08   175301-03   xx   x     
hust Maria   41   1709-02      xx   x   x   xx   x   xx   xx  
mod Johanna   61   1689      xx   x   x   xx   x   xx   xx  
son Mats   14   1736-05-23     x   xx   xx   xx  
h Carin     xx   xx   xx   xx  
son Johan   13   1737-12-23     xx   xx  
dito Simon   11   1739-09-28      xx   xx      xx     
dott Maria   18   1732-02-07      xx   xx   x   xx   xx   xx   xx  
dito Carin   14   1734-03-07      xx   xx   x   xx    
brod Philip   22   1728-04     xx   xx   x   xx  
pig Lisa      
soldaten Backman      
h Marja    
  
Swäns    
Thomas Ehrsson   32   1718-11      x   xxx   xx   xx   xx   xx   xx  
hust Maria   28   1722-09      x   xxx   xx   xx   xx   xx   xx  
fad Erich   71   1679      x   xx   xx   xx   xx   xx    
mod Brita   74   1676      x   xx   xx   xx   xx   xx    
dott Maria   3   1747-03-14   upp
do Brita   1   1749-12-08   1751-08-22    
son Thomas      1755    
do Erich      1751    
syst Susanna   36   1714-01      xx   xx     bortg.  
do Anna   19   1731-07     xx   xx     
dr:gåssen Johan   12   1738-08      xx   xx    
dräng Elias   22   1728-04-13    
pig Carin Larsdr    
Johan Andersson     xx   x     
h Susanna     xx   x     
pigan Lisa     ifrån Murkas  
  
Klärk    
Hendrich Hindersson   48   1712-02      xx   xx   xx   xx   xx   xx   xx     
hust Anna   41   1709-12      xx   xx   xx   xx   xx   xx   xx     
son Johan   9   1741-09-22    
dott Margeta   14   1736-07-15     xx   xx   xx   xx   xx     
pigan Anna   32     xx    
dito Margeta   61   1689      x        
gl pigan Margeta   60   1690      x   x   x   xx   xx   xx   xx upp
dotter Carin      1750-10-02       
pigan Lisa       
drängen Anders    
  
ä lieutenantskan Stårck   63   1687      xxx     x   xx   xx  
  
Nygård    
Simon Påhlsson   46   1704-09      xx   x   xx   x   xx   xx   xx  
hust Margeta   43   1707-03      xx   x   xx   x   xx   xx   xx  
son Mårten   19   1731-10-17      xx   x   xx   x   x   x   xx  
hust Marja     xx   x   x   x    
son Jacob   17   1733-11-09      xx      x   xx   xxx  
h Margeta     xx    
son Johan   10   1740-04-19    
dott Brita   18   1732-09-22     xx   x   xx   xx   x     
änkan Carin   27   1723-05      xx     
inh son Johan   4   1746-02     x     
ä Margeta     xx      xx   xx    
gåssen Michel    
sonadr Anna Mårtensdotter     1754   upp
do Marja     1756    
sonason Simon Jacobsson     1754    
  
     3 juli 53 enligt de dödas längd  
länsman Georg Oxe   56   1694-12-21   1753-07-04   x   x     
hust Anna Buch   60   1690-09-28   1754-08-24   x   x      Parallella anteckningar: 25 aug. 1753  
dott:dott Anna Maria Bäck   10   1740-05-29    
dr. Michel   29   1721      xx     bortfl.  
pig Anna   50   1700-10-28      xx     bortfl.  
dito Brita   38   1712-08     bortfl.  
dr Abram Mårtensson    
Sockenskrifwaren    
Abram Mårtensson       
h.       
  
Holms    
Jacob Hendrichsson   29   1721-08      xx   xxx   xx   xx   xx   xx   xxx     
hust Anna   26   1724-04-16      xx   xxx   xx   xx   xx   xx   xxx     
fad Hendrich   62   1688      xx   xxx   xx   xx   xx   xx   xxx     
mod Maria   56   1694-08      xx   xxx   xx   xx   xx   xx   xxx    upp
syst Margeta   14   1736-01-01     xx   xx   xx   xx   xx   x     
dott Anna   2   1748-07-08    
do Maria   2   1749-09-15   1750-02-01    
dräng Mårten   20   1730-09-21         bortfl.  
son Hindrich   1   1750-11-04    
pigan Lisa      1727-08-28     xx   x   xx     
pigan Marja     x   xx   x     
swåg Isak     xx   xx    
pigan Carin     x    
  
Soldater och husfolck    
Samuel Nyman   36   1714-09      x   xx   x   xx   x   x    
hust Brita   37   1713-09      xx   xxx   x   xx   x   xx    
sw:mod Brita   61   1689      xx   xxx   x   x   x   x     
son Daniel   7   1743-02-02    
dott Brita   3   1747    
  
Johan Wästman   27   1723-09      x   xx   x   x   x   x     
hust Carin   29   1721-02     xx   x   x   x   x     
 upp
Matts Bagge   33   1717-09         xx    
syster Anna   31        xx    
dott Maria    
  
Mårten Bergström   32   1718-08      x   x      x   x   xx     
hust Carin   38   1712-11      x   x      x   x   xx     
dott Carin   7   1743-09    
dott Maria   4   1746-11-15    
do Anna   2   1748-03-18    
  
Hindrich Eklund   19   1731-06-03     xx      x      x    
h Anna Brita     x      x    
  
Skjutsrättarn Jöran Johansson   50   1700      x   x   x   x   xx   x    
hust Anna   53   1697-02      x   x   x   x   xx   x    
st.dotter Beata   14   1736-01-01      x   xx    
Anders Widbäck   32   1718-01      x   xx   x   xx   xx   x   xx  
h Anna Oxe   26   1724      x   xx   x   xx   xx   x   xx  
dotter Anna   7   1743    
do Lisa      1750-05   upp
  
Pehr Simonsson   89   1661-06   1751-01-17   xx    
hust Anna   64   1686   1751-09-11   xx    
Skomak:änk Susana   51   1699-03      xx   xx    
dräng hust Anna   45   1705      xx    
des son Michel   6   1744    
dott Maria   4   1746    
  
Skomakaren Hans   27   1723     x   x   x     
hust Maria   30   1720     x   x   x     
son Hans   1   1749-05-02    
  
Mahlin Hansdotter   70   1680      x      x   x    
Maria Hansdotter   38     xx       
Wollenteuren       
Anders C Spetz    
  
TUCKUR    
Brors    
Mårten Andersson   56   1694-04      xx   xx   x   x   xx   xx   x    upp
hust Maria   65   1685-02      xx   xx   x   x   xx   xx   x     
måg Michel   25   1725      xx   x   xx   xx   xx   x   xx     
hust Maria   23   1727-02-03      xx   xx   xx   xx   xx   x   xx     
dott son Erich   5   1745-10-24    
dott:dott Maria   3   1747-12-03    
do Margeta   1   1749-01-02    
dräng Johan   25   1725      x      xx   x        
piga Chirstin   27   1721-05      xx      xx   xx   x   xx   xx   bortfl.  
do Margeta   51   1699      x   xx   x   xx   xx     
dräng Anders   30   1720-01     x      x   xx   x   x     
dott:son Mårten      1750-06-21    
do Michel      1754-08-10    
drängen Mattz     x     
pig Brita     ifrån Finnas i Maxmo  
  
Akers    
Johan Jacobsson   71   1679-06   1751-08-22   xx     
hust Maria   52   1698-03      xx   x   x   xx   xx   xx   x     
dott Maria   26   1724-11      xx   xx   x   xx   xx   xx   x     
son Mats   22   1728-04-13      xx   xx   x   xx   xx   xx   x    upp
dito Johan   17   1733-03-25      xx   x   xx      xx   xx   x     
do Jacob   10   1740-11-09    
  
Simon Matsson   45   1705-03   1754-04-05   xx   x   xx   xx     
hust Margeta   44   1706-09      xx   x   xx   xx   xx   xx   xx     
son Erich   16   1734-10-06     x   xx   xx   xx   xx   xx     
do Simon   13   1737-03-12     xx   xx   xx     
do Mats   12   1738-04-11     xx   xx     
do Isak   3   1747-04-12    
do Johan   3   1747-04-12    
do Anders   1   1750-05-29   1751-10-11    
dott Lisa   15   1735-11-30     x   xx   xx   xx   xx     
dott Margeta   10   1740-09-10    
dräng Anders   30   1728-01      x      bortfl.  
  
Kåck el. Dahla    
Matz Andersson   49   1701-05      xx   xx   x   xx   xx   x   xx     
hust Anna   47   1703-04      xx   xx   x   xx   xx   x   xx     
son Anders   11   1739-08-16     xx     
do Mats   4   1746-02-23   upp
dott Maria   23   1727-11-20      xx   xx   x   xx   x   xx   xx     
do Carin   19   1731-08-07      xx   xx   x   xx   x   x   xx  
do Anna   14   1736-11-29     xx   xx   x   xx  
do Beata   7   1743-02    
do Lisa   4   1746-02-23    
  
Jont    
Carl Andersson   50   1700-01-06      xx   x   xx   xx   xx   xx   xx  
hust Anna   52   1698      xx   x   xx   xx   xx   xx    
son Carl   17   1733-12-24      xx   x   xx   xx   x   xx    
sonhust Lisa     xx   xx  
do Abraham   12   1738-04-22    
do Anders   9   1741-03-13    
dott Maria   23   1727-12-31      xx   xx   xx     x     
mågen Mårten     xx  
do Carin   18   1732-07-28      xx   xx   xx      xx   xx   xx  
do Anna   6   1744-04-18    
dotterson Thomas    
sonason Anders    
 upp
Skått    
Matz Ehrsson   65   1685-08      xx   xx   xx   xxx   x   x   xxx  
hust Brita   65   1685   1753-01-02   xx   xx   xx   xxx     xx  
syst Maria   49   1701-03      xx   xx   xx   xx   xx   xx   xxx  
son Erich   35   1715-02      xx   xx   xx   xxx   x   xx   xxx  
sonhust Anna   42   1708      x   xx   x   xxx   x   xx   xxx  
son Thomas   28   1722-12      x   xx      xx   x   x   xxx  
sonason Johan   13   1737-08-20     x   xxx   x   xx   xx  
do Isak   7   1743-10-10    
do Erich   6   1744-11    
änkan Margeta   74   1676        x   x     
sonason Thomas   1   1750-04-08    
do Jacob    
  
Mårten Ehrsson   60   1690      xx   x   xx   xx   xx   xx   xx     
hust Anna   74   1676      xx   x   xx   xx   xx   xx   xx     
son Johan   29   1721-06      xx   x   xx   xxx   x   xx   xx     
sonhust Lisa   28   1722-02      xx   xx   xx   xx   x   xx   xx     
son Simon   19   1731-03-25      xx   xx   xx   xx   xx   xx    
dott Anna   26   1724-11-14      xx      x   xx   xx    upp
des son Erich   1   1750-12-06    
sonason Mårten   3   1747-08-27    
sona dott Anna   6   1744    
mormod Brita   92   1658-01     död  
son Mattz     x     
hust Maria       
And: Myrman     xx     
  
Swähls    
Matz Simonsson   53   1697      x      x   x   xx    
hust Anna   47   1703      x      x   x   xx      x     
son Johan   11   1739-01-09     x     
dott Maria   7   1743-12-06       
do Mahlin   13   1737-07     x   x   x   x   x     
  
Back    
Ehrich Thomasson   28   1722      xx   xxx   xx   xx   xxx   xxx   x     
hust Margeta   27   1723-01      xx   xxx   xx   xx   xxx   xxx   x     
mod Giärtrud   65   1685-06      xx   xxx   xx   x   xx   xx   x     
dott Lisa   2   1748-04-13   upp
do Anna   1   1749-09-15    
son Thomas   21   1729-11-06         bortfl.  
dräng Matz    
dräng Johan    
dotter Margeta    
dreng Abram    
  
Räx    
Samuel Jacobsson   51   1699      x   xx   x   xx   x   xx   xx     
hust Anna   54   1696      x   xx   x   xx   x   xx   xxx     
swärmod Anna   98   1652   1754-01-20   x        
son Mats   23   1727-01-11      xx   xxx   xx   xx   x   xx   xx     
sonhust Lisa   24   1726-08-27      xx   xxx   xx   xx   x   xx   xx     
son Johan   22   1728-09-09      xx     bortfl.  
sonason Daniel   2   1748-02-04   1750-11-17    
dito Hans   1   1749-02-19    
dito Johan      1753    
dr gåssen Matz   11   1739     x   xx   xxx     
dr Anna   14   1736      xx   xx   xx   x   xx   xx   xxx     
dräng Erich      upp
son Matz      1754    
p Marja     gl Ekströms dotter  
  
Ehrs    
Hans Matzson   60   1690-08   1754-11   xx   xx   xx   xx   xx    
hust Beata   60   1690-05      xx   xx   xx   xx   xx   xxx   xx     
hust:mod Anna   61   1689      xx   x   x   x   xx   xx   x     
dott Margeta   21   1729-07-09      xx     bortflyttad  
son Abraham   33   1717-01      xx   xx   xx   xx   xx   xxx   x     
sonhust Anna   39   1711-11      xx   xx   xx   xx   xx   xxx   x     
deras son Erich   10   1740-12-11        x     
dott: Brita   13   1737-03-30     x   x   xx   xx   xx    
do Beata   4   1746-03-30    
do Anna   1   1750-10-23    
son Erich   32   1718-10      xx   x   xx   x   xxx   xx   xx     
sonahust Margeta   31   1719-09      xx   x   xx   x   xxx   xx   xx     
sonason Simon   6   1744-06-23    
do Mats   3   1747-07-14    
dott Beata   4   1746-01-28   1751-06-04    
do Margeta   upp
dito Brita   1   1749-12-16    
do Beata    
son Erich    
dräng Hendrich   22   1728      xx    
måg Jacob     x   xx   xx   xx   xx    
pigan Anna     x     
  
Finne    
Samuel Larsson   54   1696-02      xx   xxx   xx   xx   x   xx   x     
hust Giärtrud   66   1684      xx   xxx   xx   xx   x   xx   x     
dräng Mats   21   1729      xxx     bortfl  
pigan Carin   35   1700      xx     bortfl.  
pigan Maria   33   1717-08     x     
dräng Simon    
dränggåssen Anders    
drängen Johan       
pigan Brita     x     
drängen Mårten       
pigan Margeta     x     
dito Lisa     ifr Mosa i Lålax upp
wargäringskarlen Anders    
  
Jofs    
Simon Jacobsson   55   1695-05      xx   xxx   xx   xx   xx   xx   xx     
hust Brita   57   1693-07   1754-05-22   xx   xxx   xx   xx     
måg Daniel   40   1710   1754-06-12   xx   xxx   xx   xx   xx   xx   xx     
des hust Anna   35   1715-03      xx   xxx   xx   xx   xx   xx   xx     
dott:son Matz   14   1736-09-10     xx   xx   xx   xx   xx     
dott:dott Margeta   6   1744-01    
do Brita      1752    
moder Anna   80   1670   1754-06-03    
dränggåssen Gabriel   14   1736     x   xx     
pigan Maria   22   1728      xx   xx     x     
dito Anna   21   1729-09-22      xx   xxx     
pigan Brita     x   x   x     
dito Anna     ifr Antus i Bertby  
  
Grind    
Matz Michelsson   57   1693-01-06      xx   xx   xx   xx   x   xx   xx     
hust Anna   47   1703-03      xx   x   xx   xx   x   xx   xx    upp
son Carl   19   1731-12-28      xx   xx   xx   xx     
do Simon   13   1737-12-29     xx     
do Mats   1   1749-02-01   1754-09-04    
son Erich   31   1719-01      xx   xx   xx   x   x   xx   xx     
sonahust Anna   30   1720-05      xx   xx   xx   x   x   xx   xx     
sonadotter Maria   2   1748-10-24    
do Margeta    
änkan Anna   68   1682      xx    
sonasonen Erich    
pigan Lisa   23   1727-08-28           
son Michel   28   1722-02     x   xx   xx   x   xx   xx     
Ulrika     xx   x   xx   xx     
sonadotter Margeta   1   1750-05-01    
do ??    
pigan Anna   14   1736-04-17     x        
pigan Lisa     xx     
p Kirstin     Ståhles dr i Kimo  
  
Soldater och inhysesfolck    
Corporal Juthman   29   1721-03     xx      x   x      xx    upp
hustru Carin   24   1726-01      x   xx      x   x      xx     
swäg Susanna   26   1725-09    
son Carl Friedric   1   1750-04-25    
  
sold Matz Wänholm   36   1714-03      
hustru Lisa Nordblad    
  
Matz Bergudd   31   1719-09      x   x   xx   x   xxx   x    
h Beata     x   x   xxx   xx    
  
Matz Järmusson   41   1709-03      x   xx   x   xx   xx   xx    
hust Anna   61   1689      x   xx   x   xx   xx   x    
änkan Lisa   71   1679   1752-03-18   xxx    
änkan Margeta   51   1699   1751-05-21   xxx     
änkan Maria   66   1684      xx   xx   xxx    
  
sold:änkan Anna   39   1711      xx    
son Simon   9   1741-01-12    
dott Anna   11   1739-12-23    
 upp
KÅFJOKI    
Widdas    
Matz Mårtensson   61   1689      x   xx      xx   x   x    
hust Maria   61   1689      x   xx   xx   x   x   x    
son Mårten   22   1728-07-13      xx   x   xx   x   x   x    
dott Brita   25   1725-04-29      xx   x   x     
dito Maria   34   1716      x   x   x     
son Johan   38   1712-12      xx   x   xx   x   x   x   xx  
sonhust Maria   39   1711      xx   x   xx   x   x   x   xx  
pigan Marja   10   1740-02-16      
dito Michel   6   1744-12-13    
dito Carl   2   1748-11-24    
sonadotter Anna   11   1739-01-19    
syster Maria      1694    
pigan Marja     Åbergs dotter  
  
Bertils    
Johan Staphansson   43   1707-06      x   xx   xx   xx   xx   xx   xx     
hust Maria   42   1708      x   xx   xx   xx   xx   xx   xx     
swärfad Jöran   77   1673      x   x   x   xx   xx   x      Abs: upp
mod Carin   76   1674     x   xx   x   xx     
son Erich   40   1740-12-18    
dott Carin   15   1735-05      x      xx   x   xx   xx   xx     
son Mårten      1752    
dräng Jacob   22   1728-07-18      xx    
dräng Hendrich     x   xx   xx     
pigan Maria     x     
dräng Mattz     ifrån Anttus i Rökiö  
  
Bertils    
Staphan Hindersson   39   1711-09      xx   xx   xx   xx   x   xx   xx     
hust Maria   38   1712-12      xx   xx   x   xx   x   xx   xx     
fast Anna   66   1684      x   xx   x   xx   xx   xx   xx     
dräng Anders   20   1730-11-02   1751-03-25   xx    
pig Chirstin   15   1735      x   x   xx    
dräng Isac     x   xx     
pigan Anna     xx    
drängen Pehr     x     
drängen Hendrich     xx    
do Anders     kommit ifr Nisas i Oxkangar upp
p Carin     ifr Kockas i Tukur  
  
Månsus    
Michel Mårtensson   56   1694-07-22      x   xxx   xx   x   xx   xx   xx     
hust Brita   55   1695-03      x   xxx   xx   x   xx   xx   xx     
dott Beata   23   1727-08-25      xx   xx   x   x   xx   xx    
do Brita   20   1730-12-02      xx   xx   xx   xx   xx   xxx    
do Margeta   14   1736-09-10         x   x   xx  
do Lisa   18   1732-08-22      xx   xx   xx   xx   xx   xx     
mågen Pähr   21   1729     xx   x   x   xx   xx    
måg Mattz     xx   xxx    
dotterson Michel Pährsson    
dr:dotter Lisa    
dotterson Johan Mattsson    
dr Brita    
  
Smedz    
Johan Hindrichsson   38   1712-11      xx   xx   xx   x   xx   xx   xx  
hust Carin   35   1715-11      xx   xx   xx   x   xx   xx   xx  
sw:mod Margeta   69   1681      x   x      x   x   x   xx upp
dott Brita   10   1740-03-02      
dito Maria   9   1741-03-20     x     
do Margeta   8   1742-05-28    
do Carin   4   1746-01-02    
do Lisa   1   1750-01-07    
dräng Lars   19   1731-10-09      x   x     
pigan Anna    
dr Beata    
son Mattz    
dräng Anders     ifrån Brors  
  
Ingo    
Erich Mårtensson   41   1709-08-07      xx   xx   xx   xx   x   x   xx     
hust Margeta   29   1721-01      xx   xx   x   xx   x   x   xx     
fader Mårten   65   1685-11      xx   xx   x   x   x   x   x     
moder Maria   66   1684-03   1752-03-26   xx   xx    
faster Lisa   68   1682-04       
syst Margeta   38   1712-01-06      x      x   x   x       
do Maria   22   1728-02-16      xx   xx   xx   xx      x    
son Mårten   5   1745-09-21   upp
dott Margeta   3   1747-02-24      x   xx   x     
do Anna   2   1748-08-02   1753?    
son Erich      1755    
do Matts      1756    
dott Lisa   1   1749-12-04   1750-09-03    
drängen Hindrich     x     
do Jacob     x    
  
Soldater och inhysesfolk    
sold Michel Berg   27   1723-02      x   x   xx   x      x    
hust Anna   30   1720-09      xx   x   xx   x   xx   x    
  
Esaias Skått   24     xx   xx   x   xx    
hust Chirstin   20   1730     xxx   xx   x   xx   x     
mod Carin   55      1751     
  
KARFSOR    
Tåss    
Mats Michelsson   60   1690-12      x   x   x   x   x   xx    
hust Maria   52   1698-09      x   x   x   x   x   xx   upp
son Mats   24   1726-10-14   1750-01-30        
do Erich   23   1727-12      x      x   xx   x   x     
hust Maria    
dott Beata   25   1725   1750-02-19   x   x   x   xx   xx   xx     
do Margeta   19   1731-10-27     x      x    
pigan Susanna       
Olof Nilsson         
h Carin    
sona sty:sona Erich    
sona sty:dr    
sona dr Margeta    
  
Perus    
Johan Ehrsson   39   1711-07      xx   xx   x   xx   xx   xxx    
hust Anna   45   1705-05      xx   xx   x   xx   xx   xxx    
mod Margeta   66   1684      xx   xx   x   xx   xx   xxx    
fast Lisa   67   1683      xx   xx   x   xx   xx   xxx    
son Erich   14   1736--02-03     x   xx   xxx    
dott Margeta   12   1738-03     x    
do Lisa   4   1739-10   upp
do Anna   8   1742-09    
do Maria   6   1744-06-14    
  
Håfman    
Anders Ehrsson   60   1690-08      x   xx   x   x   x   x    
hust Margeta   62   1688-07-01      x   xx   x   x   x   x    
son Daniel   36   1714-03      xx   xx   x      x   x   xx  
des hust Lisa   25     xx   xx     x   x   xx  
son Anders   19   1731-07-02      x   xx      x   x   x    
h Anna     x    
sondott Margeta   2   1748-09-22    
wargeringskarlen    
Erich ??     xx    
änkan Marja      
sonason Anders      1756-12-19    
  
Mårten Ehrsson   42   1708   1754-05-27   xx   x      x     
hust Maria   40   1710      xx   x      x   x   x     
son Mårten   4   1746-03-07    
dott Margeta   19   1731-05-14      x      xx   xx   upp
son Erich   1   1750-03-16    
faster Brita   72   1678      x   xx      x   xx   xx   x     
syst Margeta   63   1687      x      x      x   xx    
dr Mattz   21   1729     xx     xx   xx   x     
drängen Pähr     x   ifr Jåfs i Lålax  
dito Mattz     ifrån Simons  
  
Herr    
Gustaf Simonsson   45   1705-09      xx   xx   x   x   xx   x   x     
hust Margeta   60   1690-10   1754-02-17   xx   xx   x   x   xx    
måg Erich   26   1724-09-13      xxx   x   x      xx   xx    
des hust Margeta   24   1726-11      xxx   x   x      xx   xx    
dotter Anna   22   1728-04-16      xx   xx    
dito Beata   20   1730-12-22      x   xx    
do Maria   19   1731-12-03      x   xx   x   x   xx   x   x     
dotters son Mårten   1   1749-04-08    
do Gustaf      1750-12-19    
måg Sacharias     x   x     
pigan Anna       
do Margeta     ifr Pärus upp
  
Kafwus el. Simons    
Simon Simonsson   53   1697      xxx   xx   xx   xx   x   x   x     
hust Brita   52   1698      xxx   xx   xx   xx   xx   x   x     
son Simon   23   1727-11-08      xx   xx   xx   xx   xx   x   xx     
dott Margeta   25   1725-12-25      xx   xx   xx   xx   xx   x   xx     
do Maria   14   1736-07     x   xx   xx   x   xx     
  
Matz Gabrielsson   44   1706-02   1750-05-20     
hust Margeta   53   1697      x   x   xx   x   xx   x   xx     
son Gabriel   19   1731-07      x   x   xx   x   xx   xx    
hust Beata     x   x   xx   xx    
dott Maria   23   1727-02      x   x   xx    
do Beata   19   1731-11      x   x   xx   x   xx   x   xx     
do Beata      1755-12     x   xx     
pigan Margeta   60   1690-08    
dräng Anders     Löfdahls son  
pigan Kirstin    
  
Antus   upp
Johan Jacobsson   27   1723      xx   xx      x   xx   xx   x     
hust Brita   28   1722      xx   xx      x   xx   xx   x     
Swärfad Pehr   57   1693      x     
Sw:mod Helena   63   1687      x     
son Jacob   3   1747-07-02    
dott Maria   9   1741    
gåssen Anders   12   1738     x     
son Petter   1   1750-02-23    
do Johan    
  
Skarper    
Michel Ehrsson   37   1713-09      x   xx   x   xx   x   xx    
hust Anna   37   1713      x   x   x   xx   x   xx    
sw:fader Anders   74   1676   1752-11-20    
sw:mod Anna   74   1676   1751-03-07   xx    
måg Johan   40   1710   1753-09-09   xx   xxx   xx     
des hust Maria   35   1715      xx   xxx   xx   xx   x   xx    
son Anders   5   1745    
dott Anna   10   1740-04-23    
do Maria   9   1741-06   upp
do Brita   3   1747    
do Lisa    
  
Håf    
Mårten Mårtensson   50   1700-11      xx   xx   xx   x   x   xxx     
hust Margeta   48   1702      xx   xx   xx   x   x   xxx     
dott Carin   19   1731-11-25      x   xx      x   x   xx     
dito Brita   18   1732-12-04      x   xx   xx   xx     
måg Johan   22   1728-09-09     xx      x   x   xx     
dräng Simon    
  
Soldater med husfolk    
Erich Löfdahl   32   1718-08   1754-04-10    
hust Barbro   46   1704-05   1754-04-19   xx    
fad Lars   69   1681-12        
mod Chirstin   74   1676-06        
son Anders   10   1740-09-23    
dott Chirstin   5   1745-12-13    
Mattz Löfdahl     x   xx  
h Marja     xx   xx upp
son Carl    
do Erich    
Jacob Öberg   41   1709-09        x   x   xx  
hust Margeta   44   1706-11      xx      x   xx   xx  
dott Maria   12   1738-10-14     x    
do Brita   5   1745-03-08    
  
Isac Erichsson    
h Lisa    
son Isac    
dotter Margeta    
  
gl Maria Hansdr   62   1688        
Johan S ...orm    
Mattz Hansson    
h Margeta    
  
KAITZOR    
Gållas    
Isak Simonsson   46   1704-08      xxx   xxx   xx   x   xx   xx   xx upp
hust Carin   47   1703-11      xx   xxxx   xx   x   xx   xx   xxx  
son Isak   16   1734-05      xx   xxx   xx   xx   xx   xx     
h Brita     xx     
do Anders   13   1737     x   xx   xx    
do Hendrich   11   1739     x   xx  
do Jacob   6   1744    
piga Chirstin   29   1721      xx    
do Chirstin   18   1732    
sonadotter Lisa      1756    
  
Bertils    
Erich Jacobsson   52   1698      xx   xx   x   xx   xx   x   xx  
hust Margeta   61   1689      xx   xx   x   x   xx   x   xx  
fadren Jacob Bärtelsson   81   1669   1753-11-04    
son Jacob Erson   31   1719-03      xxx   x   x   x   x   x   xx  
sonhust Lisa   29   1721      xxx   x   x   x   x   x   xx  
son Erich   21   1729-05      xx   xx   xx      xx   xx   xx  
dott Brita   24   1726-10      xx   xx   x   xx   xx      xx  
sonason Erich   1   1749    
sonadott Maria   3   1747   1754-02-02   upp
dito Anna   2   1748    
sonason Jacob   1   1750-07-04   1751-11-23    
dito Isac      1755    
dr Brita      1756    
  
Jacob Andersson   29   1721-07      xx   x   xx   x   xx   x   xx  
hust Carin   31   1719-09      xx   x   xx   x   x   x   xx  
dott Carin   3   1747    
dr:gåssen Jacob   11   1739    
dotter Beata   1   1750-02-11    
änckan Gertrud   79   1671     i Årawas  
p Maria     x   xx   xxx     
dotter Anna      1751    
do Marja      1753    
  
Präst    
Matz Jacobsson   40   1710-09      x   x   x   xx   xx      x     
hust Beata   43   1707-08      x   x   xx   xx   xx      x     
mod Maria   71   1679   1752-05-22    
son Jacob   18   1732-03-17      x   x   x   xx   x   xx   xx    upp
h Lisa     x   xx   xx     
do Mats   14   1736     xx   x     
do Carl   10   1740-07-01   1754-10-07    
do Simon   7   1743   1752-04-16    
dott Maria   15   1735     xx      xx   x     
do Anna   4   1746-01-30   1754-10-12    
do Beata   3   1747    
  
Heikius    
Jacob Påhlsson   51   1699      xxx   x   x   xx   x   xx    
hust Maria   29   1721-03      xxx   x   xx   xx   x   xx    
mod Brita   81   1669   1753-06-20    
dräng Johan   18   1732        
do Isak   16   1734        
piga Maria   56   1694      x   x   xx    
do Carin   31   1719        
Mattz Michelsson   28   1722-02       
h Maria   28   1722-09       
son Jacob   1   1749-04-27    
do Mattz   4   1746-09   upp
dotter Anna    
drängen Jacob       
do Mårten       
dräng Michel    
h Anna Mattsdr     x     
flick Anna J...?     död  
dräng Abram     ifrån Hamars i Karfvat  
  
Hannus    
Matz Carlsson   55   1695-08   1754-02-08   xx   x   x   xx     
hust Carin   58   1692-12      xx   x   x   xx   x   xx   x     
son Simon   24   1726      xx   x   x   xx     
h Karin     xx     
måg Mårten   21   1729      x   xx   x   xx    
des hust Anna   27   1723      x   xx   x   xx    
dott Lisa   23   1727      xx   x   xx    
do Brita   16   1734      xx   x   xx   xx   x   xx   x     
son Mattz     x   xx    
  
Carl Simonsson   39   1711      xx      xx    upp
hust Anna   49   1701-09      xx      xx     
mod Margeta   65   1685      x   x   xx      x   xx    
son Johan   12   1738-12-01    
do Carl   11   1739    
do Mårten   7   1743    
do Simon   6   1744    
  
Sigfridz    
Mårten Matsson   43   1707-10      xx   x   x   xx   x   x     
hust Anna   45   1705      xx   x   x   xx   x   x     
mod Brita   71   1679     x      x      x     
son Mårten   14   1736     x   x      xx  
dott Anna   11   1739     xx  
do Maria   8   1742    
do Margeta   4   1746    
do Brita      1752    
  
Keijsar    
Elias Ehrsson   43   1707      x   xx   xx   xx   x   x   xx  
hust Maria   59   1691   1751-07-12   xx   upp
h Susanna     x          
syst:dott Carin   16   1734      xx      xx   x   x   xx    
son Mattz    
  
Finnas    
Johan Johansson   44   1706-09      x   xx   xx   xx   x   xx    
hust Brita   52   1698-09      x   xx   xx   xx   x   xx    
son Carl   13   1737-07-06     xx   xx    
do Michel   10   1740     x    
do Johan   4   1746    
dott Lisa   15   1735      xx   xx   x   x   x   x    
do Anna   8   1742    
do Brita   7   1743-12-26    
  
Soldater och husfolck    
Johan Blomdahl   33   1717-09     x   x   x   x     
hust Lisa   27   1723     x   x   x   x   x     
dott Lisa   1   1750-09-21    
dito Anna      1754    
fadren Lars     x   x   xx   xx   xx   upp
h Carin Erichsdr     x   x   xx   xx   xx    
ä Maria    
Moab Blomdahl ?   36   1714-12      x   x   x   xx    
hust Margeta   55   1695      x   x   x   xx    
soldatänckian Mahlin   53   1697    
dott Anna   11   1739    
s Abraham Widrot?       
hust Lisa      1728-06-12     x   xx    
  
soldaten Eric Dalström    
hust Anna    
dotter Kirstin    
  
Simon Ström    
hustro Mar. Mårt:dr    
dotter Lisa    
do Margeta      1754    
son Mattz      1756    
  
KARFWAT   upp
Ulfwes    
Matz Mårtensson   55   1695-06      xx   xx   x   x   xx    
hust: Lisa   51   1699-11      xx   xx   x   x   xx    
mod: Carin   81   1669    
son Mårten   15   1735     x      xx    
do Mats   9   1741-02-16    
dott: Carin   20   1730-11-20      xx   xx     
do Anna   19   1731-12-02      xx   xx   x      xx     
do Maria   14   1734-01-22     x   x      xx     
gl pigan Lisa   55   1695    
dreng Johan     ifr. Års  
  
Eurs    
Sergeanten Jac. Ditlof? Lampell   31   1719-03-18    
h Maria Rijkberg   35   1715-02    
son Jacob Fromholt   2   1748-10-14    
dotter Brita Helena   1   1750-01-21   1751-08-04    
pigan Anna      1729-12    
dess dotter Anna      1750-04-29    
pigan Carin      upp
  
landbonden Mats   51   1699-06   1752-02-15   x      f.datum korr: 1700-06-07  
hust Anna   54   1696      x   xx    
son Simon   24   1726-01-03     xx   x      x     
do Johan   23   1727      x   x   x     
do Erich   20   1730-10-02       
pigan Anna   25   1725     xx    
Johan Andersson     x   x     
h Susanna     x   x     
son Anders    
dotter Lisa    
fadren Anders     x     
h Brita    
  
Kåck    
Simon Carlsson   32   1718-02      x   xx   xx   x   x   xx    
hust: Anna   33   1717-11      x   xx   xx   x   x   xx    
fad: Carl   86   1664   1751-08-23    
mod: Margeta   66   1684   1754-07-02    
syst: Beata   26   1724-09      x   x   xx   upp
son Simon   4   1746-02-01    
dott Anna   6   1744-10-20    
dräng Mats   21   1729-03    
pig Margeta   60   1690-08      xx       
pigan syster Margeta   24   1726-01          
dotter Margeta   1   1750-03-25        x   x     
pig Anna     x     
brodern Carl    
drängen Simon    
  
Rännars    
Mårten Matsson   59   1691-03    
hust: Susanna   55   1695-01    
son Matts   14   1736         x   xx   xx   x     
dott Anna   26   1724      xx   xx   x   x   xx   xx   x     
dräng Carl   35   1715-01      x   x      x   x     
pigan Margeta   24   1726-01        
dräng Matts   21   1729-03      x   x     
änckian Malin   53   1697    
dess dotter Anna   11   1739   upp
swägerskan Brita     x   x        
pigan Anna     xx   xx     
dräng Abraham     x     
pigan Susanna     ifrån Åravais  
dräng Mårten     Murmestarens son  
  
Lassus    
Mårten Johansson   40   1710-11      x   xx   x   x   x   x    
hust Anna   37   1713-11      x   xx   x   x   x   x    
son Carl   12   1738-01-25         xx     
do Mats   10   1740-02-09      
do Mårten   8   1742-09-04    
dott: Anna   19   1731-11-14      xx   xx   x   x   xx   xx     
do Carin   5   1745-01-19    
do Margeta   2   1748-07-05    
son Isac    
dotter Beata    
do Lisa    
  
Pets   upp
Markus Jonasson   67   1683      xx      xx   x      x     
hustru Maria   56   1692-05      xx      xx   x       
måg Johan   30   1720-08      xxx      x   x   x    
dess hust Lijsa   25   1725      xxx      x   x   x    
dott dott Maria   3   1747-10-30    
dotter son Johan   1   1749-09-30   1751-10-17    
do      1750    
  
ä Maria     x   x     
son Erich    
  
Soldater och inhysesfolck    
Mårten Wabb      
h Anna      
  
Murmäst: Johan Matsson   46   1704      x   x   x   x   x     
hustru Maria   48   1708-07      x   x   x   x   x     
swärmoder Anna   66   1684    
son Mårt:   8   1742-10-22    
do Johan   5   1745-02-01   upp
do Mats   4   1746-03-19    
  
änckan Barbro   62   1688    
sold Lars Endahl   35   1715    
h Maria      oläsligt    
son Lars   1   1750-08-09    
do Anders    
  
BERTBY    
Storkålax    
Mats Matsson   80   1670-11   1752-07-16   xx   xx    
hust Beata   61   1689-03      xx   xx   x   xx   xx   xx    
dott:son Mats   27   1723-02-06      xxx   xxx      xxx   x   xx   xx  
h Marja    
do Gustaf   19   1731-09-16      xxx   xxx   xx   xx   xx   xx    
h Lisa       
dott:dott: Lisa   26   1724-05      xxx   xxx   xx   xx   xx     
dotter Marja      1756    
pigan Anna   19   1731-07-31      xx   xx    
Mats hustru Anna   26   1724-07-24     xxx      xx   x   xx   xx   namnet överstruket   § upp
pigan Maria     x        
Gustaf Tomasson     xx   x   xx     
hustru Maria     xx   x   xx     
dess dr Anna    
sonen Gustaf Matsson     §     
do Hendrich    
pigan Lisa   10    
  
Lillkålax    
Mats Johansson   57   1693      xxxx   xx   x      xx   x     
hust Maria   51   1699-09      xxxx   xx   x      xx   x     
son Johan   24   1726-09-02      xxx   xx   xx   xx   xx   xx   xx  
son hust Maria   22     xx   x   xx   xx   xx   xx   xx  
stiufson Johan   14   1736-12-24     x        
dott Maria   22   1728-01-01      xx   xx   x      xxx   xx   xx  
dito Beata   15   1735-08     x   xx   x   xx   xx  
sona son Mats   1   1750-09-14    
sonadotter Maria      1753    
son Anders      1755    
 upp
Finnas    
Thomas Mårtensson   52   1698-06      xx   xx   x   x   xx   x   xx  
hust Margeta   52   1698-03      xx   xx   x   x   xx   x   xx  
son Mårten   27   1723-01-04   1754-05-10   xx   xxx   x   xx     
sonhust Anna   26   1724-01-16      xx   xxx   x   xx   xx   xxx   xx  
son Michel   24   1726-03-09      xxx    
dess hust Anna   20   1730-07      xxx    
dito Erich   17   1733-12-31      xx   xx   x      x   xxx   xxx  
do Mats   15   1735-02-25     xx   x   x   xx   x    
do Simon   8   1742-02-24    
dott Brita   20   1730-11-11      xx   xx   x   x   xxx   x   xx  
dott Margeta   13   1737-03-26     x   x   xxx   x   xx  
sona dotter Anna   1   1749-10-03    
sona dotter Margeta   1   1750-06-11    
sona dotter Brita   1   1750-09-29    
  
Strandas    
Michel Johansson   51   1699-03      xx   xx   xx   xx   xx   xx   xx  
hust Beata   39   1711-03      xx   xx   xx   x   xx   xx   xx  
son Johan   15   1735-04-20     xx   xx   xx   xx   xx   xx upp
h Lisa     xx  
do Erich   11   1739     xx   xx  
dott Margeta   18   1732-09-14      xx   xx   xx    
do Anna   17   1733-10-28   1752-07-09   xx   x     
do Lisa   7   1743-09-26    
Brita Mattsdr    
sonson Mchel      1756   1756-12-28    
  
Ållus    
Erich Simonsson   52   1698-05      xx   xx   xx   x   xx   xx   xxx  
hust Maria   50   1700-08      xx   xx   xx   x   xx   xx   xxx  
fad Simon   78   1672   1752-05-07    
mod Sophia   76   1674   1752-01-05    
son Johan hust Beata   22   1728-11-15      xx   xx   xx   x     
son Simon   15   1735-06-04     x   xx   x   xxx   x   xx  
dott Maria   18   1732-01-19      xx   xx   x   x   xx   x   xx  
do Anna   14   1736-10-13     x   x   xx   xx   xx  
dränggossen Matts    
mågen Mickel     xx  
 upp
Trött    
Simon Matsson   43   1707-03      xx   xx   xx   xx   x   xx   xx  
hust Maria   45   1705-10      xx   xx   xx   xx   x   xx   xx  
son Erich   10   1740-04-18    
dott Margeta   19   1731-08-17      xx   xx   xx   xx   x   xx   xx  
do Maria   16   1734-09-30     xx   xx   x   xx   xx  
do Beata   7   1743-08-17    
son Simon   1   1750-03-08    
dott Anna    
  
Pedars    
Mårten Mårtensson   57   1693-09      xxx   x   xx   x   xx   xxx    
hust Beata   42   1708-03      xxx   x   xx   x   xx   xxx    
son Johan   22   1728-10-05      xxx   xx   xx   xx   xx   xx   xx     
do Thomas   1   1749-12-20    
dotter Maria   19   1731-04-02      xxx   xx   xx   xx   xx   x   xxx     
do Beata   10   1730-04-05     xxx   x     
do Brita   9   1741-10-22    
  
Mattus   upp
Olof Hansson   73   1677-11      xx   x   xx   xx   xx   xxx   x     
hust Maria   62   1688-12   1753-08-19   xx   xx   xx     
son Johan   24   1726-03-10      xx   xx   xx   xx   xx   x   x     
sonhustr: Walborg?   26   1724-10-19     xx   xx   x   x   ett annat namn överstruket  
dott: Beata   19   1731-03-13      xx   x   xx   xx   xx   xxx   x     
sold Storms son Hindrich   7   1743-12-11    
Pär Carlsson     x   xx    
dräng Lars     xxx   x     
  
Daniel Ehrsson   26   1724-12-11      x   xxx   xx      xx   xx   xx  
hust Anna     xx      xx   xx   xx  
mod Anna   57   1693-07     xxx   xx      x   x     
most: Maria   56   1694-10   1752-06-03      xx     
brod: Hend:   19   1731-06-17        
son Erich   11   1739-05-09     x    
syster Susanna   24   1726-09-26      x   xxx   xx        
h Grönfelt         
  
Gåll    
Carl Mattsson   57   1693-10      xxx   xx   xx   x   x   xx   xx upp
hust Anna   62   1688-02      xxx   xx   xx   x   x   xx   xx  
son Mats   33   1717-05      xxx   xx   x   xx   x   xx    
sonhust Anna   24   1726-02-26      xxx   xx   x   xx   x   xx    
dott Margeta   20   1730-04-19      xx   xx     
mågen Lars      
hust Anna   24   1726-04-11      xx   xx   xx   x   x   x    
dott Marja      1726    
dräng Abraham   19   1731-09-16     x   xx        
pigan Beata    
pigan Marja     x     
  
Jofs    
Simon Michelsson   40   1710-10      xxx   xx   xx   xxx   xxx   xx   xx  
hust Beata   43   1707-06      xxx   xx   xx   xxx   xxx   xx   xx  
fad: Michel   67   1683-06      xxx   xx   xx      x   xx   xx  
mod: Carin   69   1681-10      xxx   xx   xx      x   x    
son Simon   3   1747-01-28    
dott Carin   15   1735-12-09     x   xx   xx   xx   xx  
do Anna   13   1737-02-11     xx   xx   xx   xx  
do Lisa   12   1738-05-11   upp
do Beata   7   1743-04-04    
dräng Michel   16   1734-05-17      xx   xx   xx   xx    
dott Margeta   1   1750-06-03    
pigan Lisa   21   1729-09-26       
dräng Johan     x   xx   x   xx   xx  
  
Toppars    
Mats Jacobsson   59   1691-09   1753-05-14   xx   x     
hust Lisa   51   1699-08      xx   x   x      x   x    
son Mårten   7   1743-09-09    
pig Anna   45   1705      x   xx   xx   x   x   x    
flickan Maria       
pigan Maria     xx    
drängen Mickel    
Bol.man Johan Fusius (?)     xx   x    
h Beata Gustafsdr     x    
  
Zachris    
Michel Matsson   40   1710-11      xx   x   xx   xx   xx   xx   xx  
hust Lisa   45   1705      xx   x   xx   xx   xx   xx   xx upp
son Jacob   12   1738-08-28     x   x   xx  
dott Margeta   17   1733-05-15      x   x   xxx   x   xxx      xx  
do Beata   13   1737-02-27     x      x   x   xx  
do Maria   6   1744-02-01    
do Anna   4   1746-03-25    
do Lisa   1   1750-12-05   1751-01-16    
måg Abram     xx  
  
Abraham Matsson   24   1726-05-12      xx   xx   xx   xx   xx   x    
hust Anna   26   1724      xx   xx   xx   xx   xx   x    
mod Anna   61   1689      xx   x   x   x   xx   xx    
dr:gåssen Simon   12   1738-04    
pigan Lisa   39   1711-11      x   x   xxx    
do Maria   51   1699      xx   xxxx   x   xx    
dott Anna   1   1750-09-11   1751-01-14       
dränggåssen Israel    
drängen Erich    
  
Bertils    
Erich Esaieson   43   1707-04         x      x   upp
hust Margeta   49   1701-04      x   x      x      x    
son Mats   18   1732-03    
dräng Thomas   22   1728-05-15      xx   x     
h Anna    
Lisa Andersdotter     x      x   x   xxx    
dess man Samuel     x   x   xxx     
dr Hendrich     x     
pigan Maria    
  
Soldater och inhysesfolk    
Isak Wörgren   27   1723-09      xx      xx   x   xx       
hust Anna   29   1721-06      xx      xx   x   xx       
dott Maria   5   1745-04-13    
do Brita   4   1746-09-18    
  
Michel Dahlin   33   1717-08      x   x   x   x   xx   x    
hust Carina   29   1721-07      x   x   x      xx   x    
dess mod Anna   67   1683     x   x   xxx   x       
dott Maria   5   1745-04-10    
do Beata   1   1750-06-01   upp
  
Mats Sundström   41   1709-09      x      x      xx       
hust Maria   44   1706-09      xx      x      xx       
son Jacob   5   1745-04-13    
dotter Maria   11   1739-01    
do Brita   9   1741-09    
  
soldaten Simon Ström   21   1729-03     x   x   x   x    
hustru Maria   23   1727-12-13      x      x   x   x   x    
dotter Maria   1   1750-10-30   1751-06-15    
  
sold Lundbergs änka Anna   41   1709     x      x    
son Mats   5   1745-03-14    
dott Lisa   4   1746    
Corp Lars Ratken   27   1723    
hust Brita   27   1723-03-05      x   x   xx   x      x     
dott Anna Maria   1   1750-11-07     xx   xx   x      x     
  
Elias Tamp      
h Anna Pärsdr   upp
  
Matts Häggman     xx   xx   x   x    
h Anna     xx   xx   x   x    
  
Olof Lundberg     x   x     
h Marja     x   x     
  
LÅLAX    
Bredfors    
Jacob Matsson   51   1699-08   1754-04-29   x   xxx   xx   xx     
hust Barbro   43   1707-05      x   xxx   xx   xx   xx   xx    
måg Mats   28   1722-02        
des hust Maria   28   1722-09        
son Mårten   13   1737-10-28     xx   xx   xx  
do Mats   9   1741-03-14    
do Johan   7   1743-11-03    
do Isak   4   1746-01-31    
dott:son Jacob   1   1749-04-27    
dott:dott: Anna   4   1746-09    
pig Beata   23   1727-04-01   upp
mod: Maria   70   1680-11   1754-04-08      xxx   xx     
drängen Staffan     xx  
pigan Brita    
  
Haga    
sergeant Forsbäck   74   1676-08      xx   xx   xx   x   x       
hust Anna   63   1687-03      xx   xx   xx   x   x       
måg Anders   35   1715-08      xx   xx   xx   xx   xx   xx    
des hust Anna   31   1719-12      xx   xx   xx   xx   xx   xx    
dott Maria   22   1728-12      xx   x     
dott:son Hend:   14   1736-08-13     x   xx   xx   x    
do Anders   8   1742-10-05    
do Mats   3   1747-08    
dott:dott: Margeta   16   1734-12-16     x   xx   xx   xx   x    
do Lisa   4   1746-03-13    
do Maria   1   1750-04-14    
  
Måsa    
Abram Hindersson   42   1708-03      xx   x   xxx   x   xx   xx    
hust Beata   37   1713-12   1753-05-31   xx   x   xxx      xx   xx   upp
moder Brita   68   1682-02      xx   xxx   xxx   x   xx   xx   xxx  
sw mod Lisa   57   1693-03      xx   xx   x   x   xx      xxx  
son Michel   14   1736-08-29     x   x   xx   x   xx  
do Johan   3   1747-03-05    
do Hendrich   1   1749-04-17    
dott Margeta   19   1731-09-19      x   xx   xxx   x   xx   x     
do Brita   17   1733-11-21      x   xx   xxx   x   xx   x   xxx  
do Anna   7   1743-09-30    
do Maria   1   1750-11-24   1751-06-01    
do Elisabet      1752-07    
do Margeta    
  
Dunck    
Erich Matsson   71   1679      xx   xxx   xx   xx      x   xx  
h Sophia    
syst: Carin   70   1680   1751-07-09   x     
son Jacob   39   1711-03      x   xxx   xx   x   x   xxx   xx  
des hust Maria   45   1705-07      x   xxx   xx   x   x   xxx   xx  
sonason Thomas   15   1735-12     xx   xx   xx   xx  
sonadott Carin   16   1734     xx   xx   xx   xx   xx upp
do Anna   13   1737-08     x   x   xx    
do Lisa   6   1744-12-21    
  
Änges    
Thomas Pehrsson   24   1726-06-10      xxx   xx   x   x   x   xx    
h Margeta   27   1723-08-24      xxx   xx   xx   x   x   x   xx     
mod Lisa   55   1695      xx     x        
brod Pehr   21   1729      xxx   xx   xx   x   x   xx   xx     
do Mats   16   1734-06-21      xxx   xx   xx   x   x   xx   xx     
syst Margeta   18   1732-02-24     xx   xx   x     
broder Mårten   20   1730-09-24    
pigan Helena     1753-08-25    
drängen Johan     x   xx   xx     
pigan Lisa     x   x   hör hemma i Tuckur. Norbergs dotter  
dito Marja    
  
Ållus    
Joseph Andersson   62   1688-03   1753-12-13   xx   xxx   xx   xx    
hust Margeta   41   1709      xx   xxx   xx   xx   xx   xx   x     
son Erich   14   1736-09     xx   xx   xx   x    upp
do Mårten   2   1748-10-01    
do Michel   25   1745-09-15    
dott Margeta   19   1731-08-10      xx   xxx   xx   xx   xx   xx    
do Anna   17   1733-12-20      x   xxx   xx   xx   xx   xx    
do Brita   10   1740-10-01    
do Beata     xx   xx   x     
  
Jåssis    
Hendrich Hind:son   52   1698-06   1750-08-03     
hust Beata   51   1699-09   1751-??-17    
son Mårten   24   1726-09      x   xxx   xx   xx   xx   x    
sonhust Maria   26   1724-04-21      x   xxx   xx   xx   xx   x    
son Zachris   19   1731-06-28      x   xxx   xx   xx   xx    
dott Margeta   27   1723-06-24        
do Maria   26   1724-04-24             
do Anna   15   1735-11     xxx   xx   xx   xx    
do Carin   13   1737-03     x   xx   xx  
do Brita   5   1745-12-02    
do Beata   23   1727-04-01     xx   xx    
sona dotter Beata   1   1750-02-23   upp
pigan Marja     xx   xx   x     
dotter Marja      1753    
dito Anna      1754    
drängen Matz     gl Blomgrens son  
  
Jofs    
Johan Mårtensson   55   1695   1754-01-18   xx   xx   xx     
hust Brita   56   1694      xx   xx   xx   x   xx   xx   xx     
son Anders   19   1731-12-03      xx   xx   xx   x   xx   x   xx     
h Margeta     x      x   xx     
do Mårten   17   1733-04-02      xx   xx   xx   x   xx   xx    
do Pehr   14   1736-03-20     xx     
dott Lisa   24   1726      xx   xx        
do Brita   22   1728-10-09      xx   xx   xx    
do Carin   11   1739-10-28     xx   xx  
do Brita      1753    
do Beata      1756    
  
Helsing    
Joseph Hendersson   36   1714-03      xx   x   x   xx   xx   x    upp
hust Carin   28   1722-09      xx   x   x   xx   xx   x     
son Hendrich   13   1737-11     xx   xx   x    
do Erich   3   1747-09-07    
do Matts   1   1749-06-03    
pi (?) Carin Hend:dr     xx     
dotter Margeta      1752-07    
do Anna      1756-05    
  
dess son Anders    
  
Soldater och inhysesfolck    
Sam. Lundin   24   1726    
  
Abraham Granlund   33   1717-09     xx   xx   xx   x      xx  
h Susanna     xx   xx   xx   x   x   xx  
swär moder Maria     xx      x    
  
änckian Margeta   64   1686-11      x   x     
gla pigan Barbro   71   1679   1753-05-05   xx   xx     
 upp
LOTLAX    
Norken    
Anders Staphansson   59   1691-10   1754   xx   xx      xx     
hust Maria   37   1713-03      xx   xx      xx     
sw:mor Maria   71   1679   1753-03-28      xx   xx    
son Staphan   25   1725-12      xx   xx   x   xx   x   x   xx     
sonahust Brita   23   1727-08      xx   xx   x   xx   x   x   xx     
dott Margeta   19   1731-02-08      xx   x   x   xx   x   xx   xx     
do Maria   7   1743-12    
do Eva   2   1748-12-11    
son Pehr   4   1746-04-06    
sonason Samuel   1   1749-06-17    
dotter Beata   1   1750-11-12    
sona dr Margeta    
sonason Johan    
p Brita     ifrån Åkers  
  
Slögs    
Samuel Mårtensson   57   1693      xx   xx   x   xxx   xx   xx   xx     
hust Lisa   68   1682      x   x   x   xx   xx   xx   xxx    upp
son Johan   26   1724-01-03      xx   xxx   x   xxx   xx   xx   xx     
sonhust Maria   28   1722      xx   xxx   x   xxx   xx   xx   xx     
sonadotter Margeta   3   1747    
dräng Mats   19   1731     x      xx    
piga Anna   22   1728-09    
änck: Margeta   60   1670         bortfl. hos Grannas i Miemosby  
sona son Erich   1   1750-09-09    
pigan Christina   29   1721-05     xxx     i Tuckur  
änckian Margeta     xx      x   xx     
pigan Margetha     x   xx   xx     
  
Erich Matsson   40   1710-12      xx   xx   x   xx   xx   xx   xx     
hust Brita   59   1691-05-25      xx   xx   x   xx   xx   xx   xx     
son Mats   18   1732-06-21      xx   xx   x   xx   x   xx   x     
do Lisa   12   1738-01-03     xx   xx   xx   xx     
do Margeta   9   1741-04-02    
pig Carin   67   1683        
sonhust Brita     xx   x   x    
sonason Erich    
sona dr Marja   upp
  
Simon Thomasson   77   1673      xx   xx   xxx   x     
måg Hendrich   43   1707      xx   xx   xxx   x   x   xx   xx  
des hust Maria   48   1702      xx   xx   xxx   x   x   xx   xx  
son Simon   16   1734-03-05      xx   xx   xxx   x   x   xx   xx  
h Anna     xx   xx  
måg Lars   42   1708      xx   xxx   xx   xx   x   xx    
des hust Lisa   42   1708      xx   xxx   xx   xx   x   xx    
son Mårten   15   1735-03      xx   xx   xxx   xx   x   xx   xx  
des hust Margetha     xx  
do Simon   10   1740-10-18      
do Jacob   6   1744-07-15    
do Johan   4   1746-04-02    
dott Anna   17   1733-11-02      xx   xx   xxx   xx   x    
do Lisa   2   1748-11-12    
pig Margeta   16   1734      x   xx   xx      x   xx  
pig Maria       
pig Anna    
sona son Hendrich Simonsson    
do Simon Mårtensson   upp
  
Lassus    
Gustaf Ehrsson   30   1720-09      x   xx   xx   xx   x     
hust Margeta   31   1719      x   xx   xx   xx   x     
dott Margeta   6   1744-02-24    
do Maria   3   1747-10-06    
do Anna   1   1749-04-12    
son Matts    
pigan Anna    
  
Backull    
Simon Nielsson   29   1721-02      x   x   x   xx   xx   xx   xx  
hust Maria   26   1724-09-03      x   x   x   xx   xx   xx   xx  
son Simon      1750-01-08   1750-04-10    
dott Brita   2   1748-10-13    
pig Maria   30   1720-08      xx    
piga Anna   15   1735-03-01     x   xx   x     
broder Lars   28   1722    
dito Mårten       
p Carin     x   x   x   upp
son Matts    
do    
  
Anders Johansson   38   1712-09   1754-08-01   x   xx   xx   xx   xx    
hust Anna   37   1713-08      x   xx   xx   xx   xx   xxx    
son Johan   6   1742-02-14    
dott Anna   3   1747-09-01   1750-02-04    
do Lisa   1   1749-06-29    
dr Anders   21   1729-07-05      xx   xx    
pig Maria   22   1728-06-02      xx   xx   x   xx     xx  
Jacob Markusson     xx  
  
Helsings    
Jacob Hindersson   36   1714-08      xx   xx   xx   xx   xx   xx   xx  
hust Lisa   45   1705-03      xx   xx   xx   xx   xx   xx   xx  
fad Hendrich   75   1675       
mod Carin   61   1689-02      x   xx   xx   x   xx   xx    
son Jacob   8   1742-12-02    
do Anders   2   1748-02    
dott Anna   9   1741-01   upp
do Lisa   5   1745-04-27    
syst Maria   25   1725-09        
pigan Maria   22   1728-06-02         
pig Anna     xx   x     
son Hendrich    
  
Kullas    
Abraham Matsson   43   1707-08      xx   x   xx   xx   xx   xx   xx  
hust Maria   38   1712-11   1750-08-02   x   x   xx   xx   xx   xx   xx  
hust Charin    
sw mor Beata   63   1687-11      x   x   xx    
son Mats   15   1735-10-11     x   xx   xx   xx   xx   xx  
do Elias   14   1736-10-16     xx   xx   xx   xx  
do Mårten   4   1746-12-22    
do Abrahm   2   1748-09-21    
dott: Margeta   11   1739-06-19     x   xx  
do Anna   10   1740-10-09    
do Maria   7   1743-11-29    
do Brita   5   1745-01-27    
Wasa Sochn Pigan Beata   20   1730-12-09   upp
  
Ohls    
Mats Carlsson   47   1703-02   1751-06-13   xx     
Mårten Mårtensson     x   x   xxx   xx  
hust Maria   32   1718      x   xx   x   x   x   xxx   xx  
son Erich   4   1746    
do Simon   3   1747-07-12    
do Mats   1   1749-02-20   1756    
dott Beata   9   1741-01-15    
do Anna   8   1742-11-02    
pig Brita   17   1733-04-16    
son Gustaf    
dått: Anna    
son Mårten    
dott Marja    
  
Skata    
Mats Matsson   36   1714-03      xx   xx   xx   x   xx   xx   xx     
hust Maria   38   1712-03      xx   xx   xx   x   xx   xx   xx     
fad Mats   69   1681-02      xx   xx   x   x   xx   xxx   xx    upp
mod Beata   64   1686     xx   x   xx   x   xxx    
son Simon   11   1739     xx   x   x   x     
do Mats   9   1741-11-25    
do Erich   5   1745-01-25    
do Johan   2   1748-12-12    
syst Lisa   21   1729-02-17     bortgift till Lill ....  
Maria Mårtensdotter   63     x     
pigan Sophia     x     
  
Åkers    
Johan Mårtensson   46   1704-01-21      xx   xx   xx   x   xx   xx   xx  
hust Maria   46   1704-09-14      xx   xx   xx   x   xx   xx   xx  
fad Mårten   77   1673   1750-08-07     
mod Maria   78   1672-09      xx   x   x     
son Johan   21   1729-08-09      xx   xx   xx   xx   xx   x   xx  
dott Margeta   22   1728-03-14      xx   xx   xx   xx   xx   x   xx  
do Brita   19   1731-12-23      xx   xx   xx    
do Maria   4   1746-06-01    
dräng g Hindrich   13   1737-08-17     x     
gåssen Israel     upp
flickan Britha    
swäg Brita     x    
pigan Brita    
  
Snickars    
Markus Thomasson   53   1697-11      xx   xx   xx   xxx   xx   xx   x     
hust Margeta   51   1699      xx   xx   xx   xxx   x   xx   x     
son Erich   20   1730-03-24      xx   xx   xx   xxx   xx   xx   xx     
h Anna Larsdr     xx     
do Jacob   18   1732-08-21      xx   xx   xx   xxx   xx   xx    
h Marja    
dott Margeta   13   1737-08-06     x      xxx   x   xx    
gl Maria   75   1675      xx   x   xx   xxx   x   xx   x     
  
Klafwus    
Mats Josephsson   36   1714-09      xx   x   xx   xx   x   xxx   xx     
hust Marja   37   1713-03      xx   x   xx   xx   x   xxx   x   Justina överstruket  
son Anders   9   1741-11     x     
do Jacob   6   1744-05    
do Michel   4   1746-09   upp
do Johan   2   1748-12-17    
do Mats   17   1733-04-16       
pigan Brita     xx   xx   xx  
swär fader Johan     x   x   xx   xx   xx  
swär m: Margeta    
pigan Margetha    
dotter Susanna    
  
Rännars    
Bertil Johansson   46   1704      xx      xx   x   x   xx    
hust Susanna   34   1716-01   1752-12-14   x      xx      xx       
sw mod margeta   64   1686-06   1753-03-07   x   x   xx    
son Anders   1   1749-11-26    
dott Margeta   6   1744-05-22    
do Sophia   5   1745-06-12    
pig Brita   25   1725-02      x   x   xx   xx      x    
pig Margeta   17   1733-08-02     xx   xx    
dräng Erich     ifrån Mattus i Bertby  
  
Huggar   upp
Pehr Nilsson   67   1683-03      xx   xx   xxx   x   xx   x   xxx     
hust Maria   58   1692-09      xx   xx   xxx   x   xx   x   xxx     
son Niels   27   1723-01-05      xx   xx   xx   xx   x   xxx   x     
son hust Beata   25   1725-09-09      xx   xx   xx   xx   x   xxx   xx     
dott Brita   22   1728-08-27      xx   xx        
dess d:r Anna Beata     xx      xx   x   xx   x   xx     
do Maria   25   1725     x     
gåssen Matts     x     
pigan Anna     x   xx     
drängen Hendrich    
swär m: Barbro    
flickan Margeta    
  
Kroks    
Samuel Hindersson   68   1682-07      xx   x   xx   x   x   xx   xx  
hust Carin   58   1697-04      xx   x   xx   x   x   xx   xx  
sw:mod: Giertrud   93   1657   1751-05-14      
son Abrahm   24   1726-12-18      xx   x   xx   xx   x   xx    
do Samuel   17   1733-03-18      xx   x   xx   xx   x   xx   xx  
hu Anna     xx upp
dott Anna   22   1728-09-04      xx   x   xx   xx   x       
do Maria   13   1737-12-29     xx   x   xx    
pig Beata   20   1730-12-09        
pig Margetha    
pig Beata     xx      
  
Soldater och inhysesfolck    
Mårten Nordberg   38   1712-12      x   x   xx   xx   xx   x   xx  
hust Anna   39   1711-04      xx   xx   xx   xx   xx   xx   xx  
son Mårten   5   1745-04-15        
dott Anna   14   1736-09-29    
do Maria   11   1739-02-07    
do Beata   9   1741-12-28    
do Margeta   17   1733-08-02      xx     
do Brita   12    
son Johan    
moster Beata     x   xx   x   xx   xx  
  
Carl Ekqwist   44   1706-04     x        
hust Margeta   46   1704     x   x   x      x   upp
dott Anna   17   1733-09-07    
do Maria   5   1745-06-20    
  
Johan Broman   32   1718-10     x   x      x   x     
hust Anna   29   1721-04-10     x   x      x   x     
mod: Barbro   78   1672    
dott Carin    
do Anna   4   1746-01-19    
do Ulrica   3   1747-06-25    
do Marja    
swärmor Susanna    
  
Mats Mårtensson   68   1682      xx   x      x      x     
hust Margeta   67   1683   1752-03-11   xx     
Anders Fli ....   57   1693-11      xx   xx   x   x   x   x     
hust Beata   56   1694-03      xx   xx   x   x   x   x     
son Gustaf   6   1744-09    
Gustaf Isaachsson   70   1680     xx   xxx   x   xx   xx   xx  
h Brita Larsdr   54   1696      xx   xx   xxx   x   xx   xx   xx  
son Israel   14   1736-01     x   xx   upp
Maria Mårtensdr   66   1684      x   xx   x   xx   xx   xxx   xx  
Walborg Mårtensdr   56   1694      x   xx   x   xx   xx   x    
gl Beata   76   1674   1751-04-24    
  
PALFWIS    
Brams    
Anders Michelsson   22   1728-11-08      xx   x   x   x   x   x    
hustru Brita    
mod Maria   48   1702-02   1751-10-05   x     
Br Erich   17   1733-12-26      x   x   xx   x   xx   x    
do Michel   15   1735-10-11     x   x   x   xx  
do Mårten   10   1740-09-29    
syst Maria   24   1726-01-01     xx     
do Beata   17   1743-06-28    
mormod Anna   79   1671    
syst Margeta   18   1732-12-29   1753-10-02   xx   x   xx   x     
br Mårten    
son Michel      1754     överstruket  
do Johan      1756-11    
 upp
Ehrs    
Erich Johansson   43   1707-09-17     x   x      x      xx     
hust Maria   46   1704-09-20     xx   x      x      xx     
sw:fad Thomas   81   1669   1752-04-02        
sw:mod Maria   71   1679     x      xx   x     
son Erich   18   1732-03-14      xx   xx   x      x      xx     
mågen Matts    
dotter Maria   17   1733-04-28      xx   x   x   xx     
do Beata   14   1736-06-22     x   x     
do Anna   11   1740-08-29    
do Lisa   5   1745-08-28    
gl pigan Lisa   80   1670   1752-04-09        
  
Skåttar    
Erich Larsson   48   1702-01      xx   xx   xx   x   xx   x   x     
hust Maria   51   1699-02      xx   xx   xx   x   xx   x   x     
son Mårten   28   1722-12-26      x   x   x      x     
sonhust Beata   28   1722      x   x   x   x      x   x     
son Lars   22   1728-10-07         x   xx    
do Erich   12   1738-09     x   xx      x   x    upp
dotter Beata   20   1730-04-06      xx   x   xxx   xx     
do Lisa   16   1734-12-23      xx   x   xxx   xx   x     
do Anna   14   1736-03      x      x     
sonason Erich   3   1744-04-28    
do Mårten   1   1749-12-23   1756    
sonadotter Anna   2   1748-11-12    
sonason Johan    
do Erich    
  
Skåttar    
Matz Erichsson   36   1714-     xx      x    
hust Margeta   41   1709-04     xx      x    
mod Carin   65   1685-09      x   x   xx   xxx   x   xx     
dotter Carin   15   1735-08-14     xx   x   xx    
do Maria   11   1732-11-7    
do Margeta   9   1741-11-03    
do Anna   4   1746-03    
do Beata   3   1747-05    
d Lisa    
most Barbro   72   1678      xxx   xxx   x    upp
  
Petas    
Michel Jacobsson   44   1706-09      x   xx      
hust Margeta   41   1709-08      x   xx      
son Jacob   20   1730-05-11          
do Abram   19   1731-09-10      x        
do Erich   10   1740-04-01    
do Johan   2   1748-09-06    
dotter Maria   5   1745-02-05    
sonhust Barbro   27   1723-01-21       
son Anders   1   1750-05-18    
do Johan    
  
Lassus    
Mårten Mårtensson   55   1695      x   x      xx      xx    
hust Lisa   52   1698-05      x   x      xx      xx    
son Abrahm   19   1731-10-12      x   x   xx     
hust Lisa     1754-04-08      x   xx     
dott Anna   26   1724-10-25        xx     
do Lisa   15   1735-08-07     xx      xx   upp
måg Simon     xx      xx    
h Maria   14   1736-10    
flickan Anna   7   1743-10-12    
änk Maria   65   1685      x   x   xx   x     
änk Anna   50   1700-10-28     xx     
gåssen Erich    
drängen Mattz     x    
drängen Johan      
  
Yrjas    
Hendrich Esaieson   68   1682   1752-07-28   x   x     
hust Maria   68   1682   1753-05-14   x   x   x     
Matts Jacobsson    
dott Anna   41   1709-07      x      x   xx      xx    
do Marja    
pigan Brita   44   1706-02   1754-04-16      xx   x     
dott:son Erich   10   1740-12-27    
änk Barbro   68   1682   1754-05-18     
gåssen Mattz   15   1735-02    
swägerska Beata   62   1688   upp
pigan Anna   14   1736-09-29     x   x   x    
drängen Matts     xx      xx    
  
Knus    
Erich Erichsson   38   1712-03      x   xx   x   x   x   x   xx  
hust Anna   36   1714-06      x   xx   x   x   x   x   xx  
dott Anna   11   1739-11     xx  
do Maria   9   1741-11-14    
do Beata   5   1745-08-11    
son Erich      1756    
dr Lisa    
  
Soldater och inhyses folck    
Anders   29   1721-05     x   x   x   xx   x    
hust Anna   27   1723-05-15      x   x   x   x   xx   x    
son Mårten   1   1749-11-16   1750-07-28    
dott Anna   3   1747-03-01    
do Margeta   1   1750-10-21   1751-06-17    
  
Hendrich Palm   29   1721-08     x      upp
hust Chirstin   52   1698-12    
  
Nils Stamp   36    
hust    
  
OXGANGAR    
Antus    
Abrahm Nielsson   44   1706     x   x   x   x     
hust Lisa   44   1706-01     x   x   x   x     
fad Michel   71   1679    
son Michel   18   1732-06-08     x   x   xx   x    
h Brita      
do Anders   9   1741-05-23    
do Abrahm   4   1746-03    
dott Margeta   16   1734-11-08     x   x   x   xx   x    
do Anna   14   1736-11     x   x    
do Sophia   12   1738-10-04     xx       
do Lisa   6   1744-03-01    
do Maria   2   1748-12-18    
Olof Berg      upp
  
Nissus    
Johan Mårtensson   39   1711-03      x   xx   xx   xx   xx   xx     
hust Anna   26   1724      x   xx   xx   xx   xx   xx     
sw:mod Brita   55   1695     x   x   x   x    
dott Anna   3   1747-11    
do Maria   1   1749-07    
..sen Olof Berg    
drängen Anders     x   x    
  
Skratars    
Gustaf Gustafsson   29   1721-01      xx   x   x   x   xx   xx    
hust Lisa   30   1720-04      xx   x   x   x   xx   xx    
fad Gustaf   70   1680    
mormod Maria   91   1659    
son Michel   2   1748-11   1749    
dott Anna   3   1747-04-25    
änckian Margeta    
des son Anders    
des dott Lisa     x      upp
  
Skieppars    
Mattz Michelsson   41   1709-01      xx   x      x   xx   x     
hust Anna   41   1709-07      xx   x      x   xx   x     
sw:mod Giertr:   61   1689    
dott Margeta   19   1731-11-08     xx      x   x   x    
do Lisa   4   1746-07-12    
dr:gåssen Anders   11   1739-10    
son Isaach   1   1749-04-16    
Mattz Michelsson     xx        
hust Maria     xx      x   x    
måg Anders    
  
Sigfreds    
Michel Andersson   43   1707-09     x   x   x    
hust Margeta   51   1699-05     x   x   x    
son Michel   19   1731-09     xx   x   xx   x    
di Isak   16   1734-08-02      x   x   xx      x   x    
do Mårten   13   1735-08-09     x   x    
dott Brita   23   1727-03      x      xx   x   x   x   upp
do Anna   11   1739-10-04    
do Margeta   3   1747-05-26    
son Johan   5   1745-04-20    
  
Ryssas    
Mårten Ehrsson   56   1694-08      x   xx   x   x     
hust Anna   49   1701-05      x   xx   x   x     
mod Anna   76   1674-11    
son Jacob   24   1726     xx   x   x   xx   xx     
do Michel   13   1737-10-18     x     
do Anders   11   1739-10-21     x     
do Mats   7   1743-10    
do Abrahm   4   1746-11    
dott Margeta   20   1730-09      x         x     
do Anna   19   1731-08-07     x   x   xx    
do Beata   15   1735-11    
do Brita   14   1736-06-02     x   x   x   x   x     
do Carin   7   1743-10-19       
son hust Maria     x      xx   xx     
 upp
Abrahams    
Michel Michelsson   45   1705-08      x   x     
hust Margeta   57   1693      x   x     
syst Sophia   58   1692      x   x   x   x   x   x     
måg Hendr:   25   1725-04      x   xx      xx   xx   x    
des syst Anna   24   1726-01      x   xx      xx   xx   x    
dott Margeta   22   1725-05-17      x   x   x      xx   x     
do Lisa   19   1731-11      x   x   x   xx     
do Beata   15   1735-07-18     xx      xx     
dotter son Michel   1   1749-08-24    
  
Fussius    
Erich Carlsson   31   1719-02      x   x    
hust Anna   35   1715-11      x   x    
son Michel   8   1742-10-10    
do Carl   6   1744-08    
do Erich   4   1746-07    
änk Anna   75   1675    
broder Mårten   26   1730-07        
dotter Anna   3   1747-12-25   upp
  
  
  
Isak Ehrsson   64   1686-12    
hust Brita   71   1679-04    
dotterson Johan   1   1749    
kyrkowächtaren    
Matts Michelsson     x    
hust Maria Jac:dr     x    
dotter Anna    
son Jacob    
do Matts    
do Anders Mattsson    
  
KIMOBY    
Agnisbäck    
Anders Simonsson   55   1695-11      x      x   x   x   xx     
hust Maria   32   1718-12      x      x   x   x   xx     
son Simon   26   1724-01-08      x     
do Johan   2   1748   upp
dott Margeta   18   1732-03-22        
do Lisa   4   1746-05-18    
sonahust Brita     x   x     
mor Anna          
  
Keskis    
Matz Samuelsson   24   1726-08-22      xx   xx   xx   xxx   x   xx   x     
hust Anna   29   1721-08      xx   xx   xx   xxx   x   xx   x     
mod Carin   65   1685-06      xx   x   x   xx   xx   xx   xx     
hust Margeta   69   1681      xx      xx   x   xx   xx   xx     
dott Carin   1   1749-12-16    
brodern Samuel   21     xx   xx   x   xxx   xx   xx   xx     
pig Anna       
do Sophia     ifrån Höijers  
  
Brännars    
Mårten Simonsson   61   1689-09      xx   xx   xx   x   xx   xx   x     
hu Biata   63   1687-05      xx   xx   xx   x   xx   xx    
son Simon   29   1721-09      x   xx   xx   x   x   xx    
sonhust Agneta   24   1726-11-01      x   xx   xx   x   xx   xx   upp
dott Maria   21   1729      x   xx   xx   x   x   xx    
do Anna   18   1732-05-14      x   xx      xx    
sonhust Beata   2   1748-04-14    
do Lisa   1   1750-10-09    
br Eric      1726     xx   x      x   xx    
des hust Anna      1731-??-07     x      x   xx    
dr Beata      1752-11-26    
dr Brita      1754-02-02    
  
Kuckos    
Carl Mårtensson   41   1709-09     xx      xx    
hust Maria   37   1713     xx      xx    
dr: Johan   22   1728-05-11        
flickan Chirstin   8   1742-08    
änckian Beata       
  
gla fältväblen Frisk   62   1688-11    
hust Ingeborg   60   1690-03-28     x   xx     
dott Ulrica   23   1727-12-21    
 upp
Anders Matzson   45   1695-09      xx   x      x   xx   xx    
hust Maria   41   1709-07      xx   x      x   xx   xx    
son Daniel   16   1734-01      xx   x      xx   xx   xx    
do Mats   15   1735-01-30     x      xx    
h Anna    
do Simon   8   1742-11    
änk Beata   62    
pig Sophia       
Petter Skogberg    
pig Anna    
dito Susanna     ifrån Ny Carleby  
  
PRÄSTEGÅRDEN    
herr kyrckioherden    
mag: Jacob Hartman   37   1713-12     x        
fru Beata Kiemmer   39   1711-10     x        
nådårspred. Joh. Haartman      1719-08-19    
hust Cath: Sophia Gezelia   20   1730-01-24     x        
do f Christina Gezelia   19   1731-12-04     x        
do f Beata Hartman   7   1743-07-27     x       upp
do f Elisab: Hartman   5   1745-03-28    
son Lars Gezelius   16   1734-10-30       
Capellansänkan    
Catharina ... ...   69   1681-11-01    
husjung: Elisabeth Berg   19   1731    
dräng Mårten   29   1721      x   xx   x   x     
do Mårten   22   1728-09-16        
do Mats   21   1729-09-07        
dr:gåss: Hendrich   13   1737    
pig Anna Maria   22   1728-06-07      xx    
do Carin   37   1713-09        
do Maria   33   1717-08        
do Margeta   30   1720-09      
do Maria   18   1732-11-29        
do Sara   70   1680-05         x   xx    
dräng Mattz   19   1731     x   xx    
do Johan   20   1730-11-27    
pig Anna   17   1733-09-07       
sold h Chirstin   52   1698-12       
pigan Beata      upp
pigan Anna Brita   18   1732-08    
pigan Carin     x       
j Helena      
pigan Beata Mattzdr    
Carin    
Biata    
  
klåckaren Jacob Wörlin      1717-04-12    
hust Catharina      1722-03    
gla klåck: Gustaf      1666-01-19   1751-05-22    
mod Margeta      1679-06   1753-05-23       
son Gustaf      1747-11-26    
dott Christina      1743-05-29    
do Elisabetha      1749-07-31    
do Anna      1757-03-19    
do Ulricha      1753-09-09    
do Beata      1756-06-19    
  
Pållars    
Matz Mårt:son   38   1712-09      xx   xx   x   xx   xxx   xx   upp
hust Maria   29   1721-07      xx   xx   x   xx   xxx   xx    
mod Lisa   68   1682-07   1754-04-26   xx   xx     
son Mårten   9   1741-09-10    
dito Matz   6   1744-09-15    
dotter Lisa   2   1749-04-14    
do Maria   1   1750-10-23    
  
Staphan Pehrsson   70   1680-12-24   1751-09-07   xx     
hust Margeta   80   1670-02      xx      bortfl.  
dotterson Mats   14   1736-10-08    
dotterdotter    
  
Förare Bergman änka Brita   61   1691-12-26      xx   xx   x   x      x   x     
måg Mårten   22   1728-06-07     x   x      x     
dotter Anna Maria      1756-12-18     xx   x   x      x     
dotter Lisa    
  
Pr:gr: drängst    
Mårten Mårtensson     x     
Margeta   37   1713-05      x   xx   x   x   x   x    upp
son Mårten   7   1743-08    
do Erich   3   1747-05    
dott Maria   1   1749-08-21    
son Matts    
  
Salpettersiudare    
  
Erland Nilsson   42     x   x   xx   xx   xx   x    
hust Anna   34     x   x   xx   xx   xx   x    
son Niels   1   1750-08-15    
  
Jacob Gunnarsson   30        bortfl.  
  
Jöns Torstensson   26     bortfl.  
  
Isak Erichsson   38   1712      x   xx     
  
Johan Michelsson   36   1714     xx    
hust Margeta   30   1720-06     xx    
son Erich   10   1740-05   upp
do Johan   8   1748-05-25    
dott Anna   1   1749-08-19    
Erich Mårtensson     x   x     
h Lisa     x   x     
  
Skiär Wachter Kocklot    
Niels Pehrsson   67   1683-05      xx   x   x   x   x   x    
hust Brita   57   1693-05      xx   x   x   x   x   x    
syst Carin   78   1672    
son Mårten   16   1734        
  
Saltpetter Siudaren    
Erich Mårtensson      
hustru Lisa    
  
Tartaren Ludwig Sanbo       
hust Maria       

Upptecknade av Joakim Förars.