några sidor på nätet om släktforskning

Avskrifter

Rekipäldoby  Jöraläby  Andialaby  Lomby  Bergby  Miemosby  Mäkipääby  Rökiåby  Tuckurby  Kåfjåkiby  Kaitzorby  Karfzårby  Oxgangarby  Quimåby  Maxmåby  Kiercklaxby  Palwis  Lotlaxby  Bertby  Årawaisby  Kimåby  Keskisby  Pensalaby  Mäkipä  Summa 130 
Specifikation öf:r dett manskap som A:o 1714 d:n 19 Feb: wed Storkyro Action af Wörå Sockns Bönder, förutan dhe som döde funnos, bortkommo eller fångne blif:t  
Wörå Sockn  
  
Rekipäldoby     
ifrån     
1   Smedz, Thomas och Johan Mårtens  
2   söner à 23 och 22 åhr gammal  
3   Lillkaru, Isaac Jacobsson om 30 åhr  
4   Clemes, Erich Johansson á 22  
5   Josskaru, Mårth Persson 31  
6   Wäst, Erich Ersson 30 åhr  
7   Korfwolain, Mårth Matzson 35 åhr  
8   Bengz, Isaac Sigfredson 20  
9   Ehrs, Erick Matson 30 åhr  
10   Israels, Joh: Anderson 32  
11   Pörnul, Mickel Ersson 20  
  
Jöraläby     
12   Bertils, Hans Matsson 26 åhr  
13   Heinull, Johan Mattsson och upp
14   Erich Andersson à 35, 22 åhr  
  
Andialaby     
15   Hirssal, Staph:n Persson 50  
16   Härtus, Joh: Mattsson  
17   son Matz à 35 och 18  
18   Mannel, Nils Larsson 23  
19   Nyby, Isaac Matsson om 30  
20   Knutz, Hind: Hindersson ock  
21   Michel Ersson à 23 och 20  
22   Grannas, Michel Abramsson 28 åhr  
  
Lomby     
23   Rassmus, Joh: Staffansson 26  
24   Fendrick Backman 22  
25   Kylckis, Markus Johanson  
26   och dreng Erich à 36, 30  
27   Tohrs, Lars Sigfredson 40  
28   Staffans, Mårten och  
29   Erich Staffans söner à 36 och 25 upp
  
Bergby     
30   Kerppas, Anders Bertilsson 22  
31   Isacus, Carl Carlsson 45  
32   Ollus, Carl Mårthenson 30  
33   Knubbas, Matz Michelson à 30  
  
Miemosby     
34   Jufwas, Joh: Thomas son 23  
35   Miemos, Erich Michelson 26  
36   Grijms, Jacob Jacobson 35  
37   Krookz, Erich Hanson 26  
  
Mäkipääby     
38   Antohlis, Matz Anderson 23 ifran Wasa uthgådt  
39   Seppas, Isac Johanson 38  
40   Murikas, Abr: Isacson 24  
  
Rökiåby     
41   Baggas, Mårth: Simonson 40 upp
42   Smårus, Matz Simonson 30  
43   Brams, Pehr Larson 32  
44   dito Broder Michel 24  
45   Noch Anders, tiente i Wasa 22  
46   [sic] Räckz, Hind: Ersson 25  
47   Antus, Bertil Påhlsson  
48   och son Johan á 50 och 20 åhr  
49   Kullas, Sam: Ersson 20  
50   Clerckas, Isac Hinderson 48 åhr  
  
Tuckurby     
51   Erss, Gustaff Ersson 45  
52   Markus, Erich Person 23  
53   Swälz, Per Simonson 39  
54   Kåckas, And: Christiernsson om 33 åhr  
  
Kåfjåkiby     
55   Åkes, Matz Abramson 22  
56   Smetz, Matz Abramson 35  
57   Widdas, Erich Sigfredsson 35 upp
  
Kaitzorby     
58   Raddas, Simon Anderson 26  
59   Hannus, Abr: Carlson 19  
60   Thomas, Jac: Johanson 36  
61   Keijsars, Jac: Johanson 26  
62   Finnas, Joh: Jacobson 22  
  
Karfzårby     
63   Tåssas, Erich Michelson 22  
64   Perus, Erich And:son 22  
65   Gustaf Gustason Cavus 21 åhr  
  
Oxgangarby     
66   Palus, And: Carlson 35  
67   Ryssas, Erick  
68   Anders Erichs söner 26, 23  
69   Skieppar, Erich Simons 22  
70   Nissus, Johan Mattzson 24  
 upp
Quimåby     
71   Borgm: Joh: Mattzon 27  
72   Teugmå, And Hansson 40  
  
Maxmåby     
73   Heijr, Hend: Mattzon 40  
74   Härus Gab And:n 22  
75   Simon And:n 20  
76   Haals, Erich Mattzson 40  
77   Euras, Mårt: Simonsson 35  
78   Gab: Simonson 24  
  
Kiercklaxby     
79   Bertils, Mårt Hindss 20  
80   Clemetz, Erich Erickss 30  
81   Nissus, Joh: Jacobsson 26  
82   Thomas, Gab Erichsson 30  
83   Lassus, Lars Ersson 40  
84   Smedz Erich Simonsson 32  
85   Esars, Joh: Esaiæsson 20 upp
  
Palwis     
86   Ströms, Erich And:sson 35  
87   Skåtars, Erich Erichsson 33  
88   Peet, Simon Matsson 42  
89   Erckas, Michel  
90   Lars Mårtensson 33, 26  
91   Yrjans, Erich Esaiæ 20  
  
Lotlaxby     
92   Krooks, Mårt Larsson 22  
93   Simos, Mårt: And:ss 30  
94   Blusi, Gab: Thomasson 22  
95   Helsing, Hans Ersson 34  
96   Slögz, Erich Mårtss 30  
97   ibid Elias Mårt:ss 26  
98   Sigfredz, Mattz Hanss 30  
  
Bertby     
99   Zach: Joh: Thom:ss 30 upp
100   Gållas, Mattz Mårtz 45  
101   Mattus, Joh: Daniels 25  
102   dito Hohan Mattss 21  
103   Pedars, Joh: Hind:s 42  
104   Trötter, Erich Esaiæ 20  
105   Strandas, Erich Michss 21  
106   Kolax, Isaah Michelsson 30  
107   Tors, Thomas Hends 23  
108   Ollus, Hend: Ersson 21  
  
Årawaisby     
109   Seiplax, Göstaf Johanss  
110   Bertils, Göst: Carlsson  
111   Mårtis, Mårt: Johansson  
112   Tors, Hend: Jonesson  
113   Vestas Erich Simonsson Skiepar  
114   Erckilä, Mårt: Mårtenss  
115   Cnuters, Mårt Michelsson  
116   Jacobs, Gab: Joh:sson  
 upp
Kimåby     
117   Kyras, Isaac Mattsson  
118   Mattus, Isaac Hend:son  
119   Jacobs, Mattz Esaiæsson  
120   Backas, Påhl Johanss  
121   Styfson Johan Erichsson  
122   Perus, Mattz And:sson  
123   Roukus, Mårt: Hind:sson  
124   Muttas, Joh: Johansson  
  
Keskisby     
125   Norrkeskis, Joh Hindsson  
126   Gl: ...... Jöran Jöransson  
127   Kuckois, Michel Mattzson  
  
Pensalaby     
128   Pensas, And: And:sson  
129   Clemet Ersson  
  
Mäkipä    upp
130   Antohlis, Samuel Bertilss 40  
  
Summa 130     

Upptecknade av Joakim Förars.