några sidor på nätet om släktforskning

Länkar


Länkar
Privatpersoners sidor
Check  Genealogia.fi
http://www.genealogia.fi/  

Check  HisKi
http://hiski.genealogia.fi/hiski?se  

Check  Digitala arkiv
http://digi.narc.fi/digi/?lang=sv_SE  

Check  Swede-Finn Historical Society
http://finlander.genealogia.fi/sfhswiki/  

Check  The Finlander Forum
http://finlander.eget.net/  

Check  Westside
http://www.malax.org/westside/  

Check  SukuRaitti - Atk-Palvelu Luhtasaari
http://www.sukujutut.fi/haku/  

Check  Rötter
http://www.genealogi.se/  

Check  MinSläkt - vårt släktforskningsprogram
http://www.dannbergsdata.se/  

Check  Ellis Island - inflyttade till USA
http://www.ellisisland.org/  

Check  Migrationsinstitutet
http://www.migrationinstitute.fi/sv/  

Check  Vörå släkt och hembygdsforskare
http://www.netikka.net/voraslaktforskare/  

Check  Vasa släkt- och bygdeforskare
http://www.vasanejdenssbf.fi/  

Check  Vörå kommun
http://www.vora.fi/  

Check  Henrik Mangs
http://www.netikka.net/henrik.mangs/  

Check  Staffan Storteir [Sydaby]
http://sydaby.eget.net/swe/map.htm  

Check  Juha Sinivaara
http://www.juhasinivaara.fi/  

Check  June Pelo
http://sydaby.eget.net/swe/genealogy.html  

Check  David S. Saari
http://members.aol.com/DSSaari/